Ředitele Slováckých strojíren ocenili pracovníci brodské Charity

Ředitele Slováckých strojíren ocenili pracovníci brodské Charity

Ocenění pracovníků Oblastní charity Uherský Brod „Donate“ převzal v pondělí 22. ledna z rukou ředitele této brodské organizace Ing. Mgr. Petra Houště, MBA, generální ředitel Slováckých strojíren Ing. Jiří Rosenfeld, CSc.

„Ocenění nejlepších pracovníků, a donátorů naší Charity provádíme vždy na konci kalendářního roku. Nejinak tomu bylo i na konci roku 2017. Vzhledem k časové zaneprázdněnosti pana generálního ředitele Rosenfelda jsme se mohli setkat až v těchto dnech. Pan ředitel naši organizaci podporuje opakovaně, a proto jsme mu toto ocenění předali velmi rádi. Zároveň jsme, v rámci velmi příjemné schůzky, projednali možnosti další spolupráce,“ poznamenal ředitel uherskobrodské Charity Petr Houšť, kterého na schůzku doprovázela vedoucí Domácí zdravotní péče a Domácí hospicové péče, Bc. Martina Marečková. Také „její“ službu totiž generální ředitel Slováckých strojíren v nedávné minulosti podpořil, a to nákupem zdravotních přístrojů pro klienty v terminálním stavu nemoci. „Tyto přístroje jsou permanentně v provozu u klientů. I to svědčí o tom, jak bylo jejich pořízení důležité a užitečné,“ vysvětlila s poděkováním řediteli Jiřímu Rosenfeldovi Martina Marečková.

Ředitel Slováckých strojíren přijal ocenění se svou pověstnou skromností. „Pokud má podpora v praxi pomáhá, jsem spokojený. Ale tu velmi potřebnou práci vykonávají vaši lidé. Ti si zaslouží obdiv. A já jsem, i na základě vlastních zkušeností přesvědčený, že tu práci děláte dobře. Dokonce lépe než jiné sociální organizace v regionu,“ sdělil zástupcům Oblastní charity Uherský Brod ředitel Jiří Rosenfeld.

 

Oleg Kapinus,

Oblastní charita Uherský Brod