Ředitel brodské Charity: problémy v sociální oblasti musíme konzultovat i se vstřícnými politiky

Ředitel brodské Charity: problémy v sociální oblasti musíme konzultovat i se vstřícnými politiky

O problémech, které komplikují činnost pracovníků Domácí hospicové péče, hovořili v pondělí 7. srpna poslankyně PS Parlamentu ČR Ing. Kristýna Zelienková a ředitel Oblastní charity Uherský Brod Ing. Mgr. Petr Houšť, MBA.  

„Hospicová péče, a tudíž i péče o osoby v terminálním stavu nemoci, prožívá v současné době značný boom, a provozuje ji řada nových agentur a podobných subjektů. V řadě jednání, které ohledně této problematiky absolvuji, jsem se proto setkala i s panem ředitelem Houštěm, protože Charita hospicovou péči poskytuje po celou dobu své působnosti,“ podotkla poslankyně Kristýna Zelienková. Ředitel brodské Charity poznamenal, že každé jednání s lidmi, kteří mají skutečný zájem o řešení problémů v sociální oblastí, vítá. „Také v hospicové péči existuje velmi mnoho nedořešených otázek a nejasností. Paní Zelienkovou jsem s některými z těchto témat seznámil, a domluvili jsme se na tom, že v této oblasti bude i nadále spolupracovat a hledat optimální řešení,“ vysvětlil ředitel uherskobrodské Charity Petr Houšť. 

Oleg Kapinus,

Oblastní charita Uherský Brod