Premiér Sobotka jednal ve Zlíně i se zástupci brodské Charity

Premiér Sobotka jednal ve Zlíně i se zástupci brodské Charity

V rámci Mezinárodního festivalu pro děti a mládež – Zlín film festival 2017, zavítal do Zlína také premiér české vlády Bohuslav Sobotka.

V souvislosti s rozhodnutím vlády navýšit platy a mzdy (dále jen platy) od 1. července pracovníkům v sociální oblasti (dále jen v sociálních službách), projevil premiér přání setkat se s některými z poskytovatelů sociálních služeb v regionu a diskutovat s nimi o problémech, které komplikují práci zaměstnanců v této oblasti. Schůzka zástupců některých poskytovatelů sociálních služeb v regionu se uskutečnila v Domově pro seniory Burešov ve Zlíně. Setkání se zúčastnila v zastoupení ředitele, i zástupkyně Oblastní charity Uherský Brod, paní Terezie Fojtíková, která je vedoucí Charitní pečovatelské služby Uherský Brod.

Paní Fojtíková, upřesněte prosím, co bylo předmětem schůzky s panem premiérem?
Hlavním tématem schůzky bylo nařízení, kterým vláda, s platností od 1. července letošního roku, vyčlenila do sociálních služeb kvůli navýšení platových tarifů, celkem 1,2 miliardy korun. Navýšení platů se týká všech zaměstnanců pracujících v oblasti poskytování sociálních služeb. Tyto prostředky budou přidělovány krajům, a poskytovatelé sociálních služeb pak mohou o tyto prostředky žádat. Platy pracovníků v sociálních službách by se tak měly navýšit o 23 procent.

Co je důvodem této změny k lepšímu, a kdy se navýšení platů projeví v praxi?
Toto navýšení by se mělo ve výplatách pracovníků sociálních služeb projevit už od července letošního roku. Důvodem této změny jsou především motivační aspekty. Platy pracovníků v sociálních službách jsou dlouhodobě velmi nízké, a tak má „finanční injekce“ vlády do této sféry alespoň trochu motivovat zaměstnance, aby ze sociálních služeb neodcházeli. Zvýšení platů má rovněž pomoci při získávání nových pracovníků. Na schůzce s panem premiérem jsme mimo jiné konstatovali fakt, že práce v sociálních službách je mimořádně náročná a vyčerpávající. Výsledkem bývá častá nemocnost pracovníků, které pak musí v rámci přesčasů zastupovat jejich kolegové a u těchto lidí pak dochází k ještě vyšší přepracovanosti. V tak náročném povolání je pak velmi obtížné, s ohledem na nízké platy, získávat nové pracovníky.

Došlo i na další témata?
Probíraných témat byla celá řada. Diskutovali jsme například o budoucnosti pobytových služeb a nutnosti investovat do nich další prostředky. Mluvili jsme o současných trendech v sociálních službách, mezi které spadá například Domácí zdravotní péče a terénní služby. Mluvili jsme o práci dobrovolníků a diskutovali jsme o tom, zda by bylo možné upravit příslušný zákon o některé úkony, které by mohli dobrovolníci vykonávat. Dobrovolníci například nemohou pracovat jako pečovatelé, což jejich dobrovolnickou službu zbytečně omezuje. Pan premiér v závěru jednání ubezpečil všechny zúčastněné, že vláda se bude snažit pokračovat v každoročním nárůstu finančních prostředků do sociálních služeb. 

Za rozhovor poděkoval Oleg Kapinus