Počítání výtežku Tříkrálové sbírky

Počítání výtežku Tříkrálové sbírky

V pondělí 9. ledna začali pracovníci Oblastní charity Uherský Brod, společně se zástupci brodské radnice, sčítat příspěvky, které obdrželi koledníci v rámci Tříkrálové sbírky v Uherském Brodě.

Pokladničky s příspěvky vozí na Charitu také někteří starostové dalších obcí nebo koordinátoři tradiční sbírky. V některých obcích sbírka ještě pokračuje, a proto budou finální výsledky Tříkrálové sbírky na Uherskobrodsku k dispozici až za několik dnů. „V pondělí odpoledne bylo sečteno zhruba osmdesát procent všech darů od veřejnosti. Každému z dárců, který přispěl na pomoc nemocným a dalším potřebným, patří velký dík. Stejně tak patří nezměrný obdiv a poděkování všem koledníkům, kteří navzdory tuhým mrazům vyrazili do ulic nezištně vykonat dobrý skutek ve prospěch potřebných,“ poznamenal ředitel uherskobrodské Oblastní charity Petr Houšť.  

Hlavním koordinátorem Tříkrálové sbírky na Uherskobrodsku je František Bílek z brodské Oblastní charity. Ten připomněl i jednu ze zajímavostí letošního koledování.

„Koledování v Uherském Brodě stojí na koledníčcích, kteří tuto činnost vnímají jako své čestné poslání. Někteří z nich se bez přestávky účastní již od začátku konání sbírky a motivují k tomu i celé své rodiny. Jedním z takových skalních účastníků je paní se svými čtyřmi dcerami. Spočítal jsem, že letos vykoledovali dohromady 36 tisíc korun, což je téměř jedna pětina celkového výtěžku sbírky v Uherském Brodě. Velmi rád bych jim, stejně jako všem snaživým koledníkům, poděkoval za jejich nadšení,“ vzkázal koledníkům František Bílek.

 

Oleg Kapinus,

Oblastní charita Uherský Brod