Oslava 100. jubilea v CHD Nivnice

Nestává se každý den, ani každý rok, aby někdo v našem okolí oslavoval 100 narozeniny. V CHD v Nivnici se tou oslavenkyní stala právě letos paní Františka Malinová.

Narodila se 4.3.1917, ještě do I. Světové války. Když se vdala, bydlela s manželem v Popovicích. Během manželství zažila II. Světovou válku. Paní mi povídala: „Za války jsme byli v odboji. To si neumíte představit, jaký jsem měla strach. Hrozné bylo, že člověk ani nemohl nikomu nic říct. Bylo to tajné. Nejhorší bylo, když k nám došli vyšetřovat a ptali sa na manžela. Takové nervy nikomu nepřeju. Kdyby sa něco dozvěděli, vyhladili by celú dědinu. Teď, když mám narozeniny, tak za mňú dojde ze spolku odbojářů, dycky něco donese – hrnečky, kyticu. Teď jsem dostala polštářek. Dycky sa ptá, jak sa mám. Co už budu vymýšlat.

Měla  jsem tři děti. První byly dvojčata. Měla jsem těžký porod. Tenkrát to nebylo takové jak dnes. Bralo mňa to od pondělka a doktor přišel až v pátek. Měl ze mňa strach. Zavolal si ještě jednoho na pomoc. Narodily sa mně dvojčata. Byly takové malé, žádné maso na sobě neměly, ale doktor řekl, že budú žit. A že další budu moct mět až za 10 roků. A taky že jo, Anička sa narodila až po 10  rokoch. Syn z dvojčat už umřel, dcera teď slavila 76 roků a bývá ve Zlíně. Sama už je nemocná a má moc nemocného manžela. Druhá dcera Anička mě to zařídila tady, aby za mňú mohla chodit.

Nikdy by mňa nenapadlo, že tady budu tak dlúho. Pán Bůh ví, jak dlúho eště.“

Paní je v Nivnici od loňského května. Od té doby se pravidelně účastnila všech aktivit na zařízení, všech mší svatých i aktivizací. Její osobnost vyzařuje moudrost života, klid a úplnou odevzdanost do Božích rukou. Je nám v mnohém příkladem pokojného stáří a radosti ze života.

Ve čtvrtek 2.3. proběhla mše svatá za oslavenkyni a její rodinu, sešla se spousta lidí.  Následovala oslava v Charitním domě, které se, bohužel, sama jubilantka nezúčastnila. Předešlého dne byla odvezena do nemocnice.

Za celý Charitní dům, všechny pracovníky a klienty jí ze srdce přejeme pevné zdraví, klidné stáří a Boží požehnání.