Návštěva půlročních dvojčátek v DS Domovinka

S jarním sluníčkem k nám zavítala půlroční batolátka. Našim uživatelům rozjasnila všední dny svým úsměvem a žvatláním. V roli chůvy se vystřídali všichni uživatelé a dětičky byly také spokojené, protože lásku nelze jen vyznávat, ale i předávat.

.