Náš velký dík patří společnosti SILAMO

Náš velký dík patří společnosti SILAMO

Náš velký dík patří společnosti SILAMO s.r.o., která nám již po několikáté darovala písek našim dětem.

Náš velký dík patří společnosti SILAMO s.r.o., která nám již po několikáté darovala písek našim dětem. Tento počin jim udělal velkou radost, také se s chutí zapojily do přemisťování písku do pískoviště. Radost dětem udělaly i darované sladkosti, které posloužily jako odměna za vykonanou práci.