Klientka Domu s chráněnými byty v Dolním Němčí: Dali mi tu pocit bezpečí  

Klientka Domu s chráněnými byty v Dolním Němčí: Dali mi tu pocit bezpečí  

Mše svatá, pohoštění i výstava mapující historii Domu chráněnými byty a Pečovatelské služby v Dolním Němčí – tak vypadala oslava 10. výročí provozu v tomto zařízení.

Mše svatá, pohoštění i výstava mapující historii Domu chráněnými byty a Pečovatelské služby v Dolním Němčí – tak vypadala oslava 10. výročí provozu v tomto zařízení. Sváteční den připadl na pondělí 26. září a byl spojený se Dnem otevřených dveří. Lidé z řad široké veřejnosti tak dostali možnost prohlédnout si prostory dolněmčanského Domu s chráněnými byty a získat informace, které je v souvislosti s poskytovanými službami zajímaly.

„Velmi se mi líbila bohatá expozice fotografií mapující historii Domu s chráněnými byty a také mě zaujalo promítání snímků ze života klientů a personálu, které bylo k dispozici ve společenské místnosti,“ poznamenala jedna z návštěvnic akce.

Jednou z obyvatelek Domu s chráněnými byty v Dolním Němčí je i šestasedmdesátiletá paní Božena Pitnerová. „Bydlím tady už devět let a jsem velice spokojená. Personál je milý a vstřícný, nic mi tady nechybí. Za hlavní přednost takového bydlení považuji pocit bezpečí. Vím, že například v případě jakýchkoliv zdravotních komplikací mám okamžitou pomoc a péči po ruce. To mě velmi uklidňuje,“ podotkla paní Pitnerová.

Funkci vedoucí Pečovatelské služby v Dolním Němčí vykonává už deset let paní Zdena Bartošová. „Tato práce je psychicky i organizačně velmi náročná. Pokud bych se ale mohla vrátit v čase a rozhodnout se znovu pro nějaké povolání, neměnila bych a vybrala si profesi, kterou vykonávám,“ přiznala paní Zdena Bartošová, která za největší komplikaci ve své práci považuje nedostatky v legislativě, které často kolidují s praktickou činností pečovatelských služeb. „Kromě jiného není například prakticky legislativně propojena pečovatelská sféra s ošetřovatelskou, které se tak v praxi vzájemně nedoplňují. Přes všechny problémy je pro mě ale hnacím motorem a motivací do další práce spokojenost klientů. Nečekáme na díky od nich, ale pokud vidíme, že jsou spokojení, je to pro nás velká radost a největší odměna,“ podotkla Zdena Bartošová.

Ředitel Oblastní charity Uherský Brod Petr Houšť podotkl, že úspěšný provoz pečovatelské služby v Dolním Němčí by nebylo možné zajistit bez součinnosti se zástupci obce a dalšími subjekty. „Velmi si vážíme vzorné spolupráce s obcí Dolní Němčí v čele s jejím starostou, panem Františkem Hajdůchem a neméně dobré spolupráce s tamním duchovním správcem P. Petrem Hofírkem. Úspěšné provozování služeb v této obci považujeme za naše společné dílo, které se snažíme konat k co největší spokojenosti seniorů a nemocných spoluobčanů,“ konstatoval Petr Houšť.

Pracovníci Pečovatelské služby Dolní Němčí se v současné době starají celkem o 42 klientů, převážná většina z nich se nachází v Domě s schráněnými byty, dalším je poskytována služba v jejich domácnostech.  

 

Oleg Kapinus,

pracovník pro PR a fundraising