Centrum seniorů: Jarní počasí aktivizuje přírodu i seniory

Centrum seniorů: Jarní počasí aktivizuje přírodu i seniory

Jsme sociálně aktivizační službou pro seniory. Naší snahou je být oporou pro seniory, kteří se z nějakých důvodů ocitli izolovaní od okolí (příčina může být fyzická nebo psychická nemoc, špatná sociální situace, nefungující vztahy v rodině…).  Snažíme se lidi v těchto těžkých situacích doprovázet, pomáhat jim zprostředkovat kontakt se svými vrstevníky, napomáhat hledat smysl ve stáří jakožto vrcholu života.

Dobrovolnice Zuzana Suchánková strávila několik týdnů ve válečné zóně

Dobrovolnice Zuzana Suchánková strávila několik týdnů ve válečné zóně

Pomáhat těm, kteří se potýkají s důsledky války. To byl důvod mého rozhodnutí vydat se v únoru 2016 na Ukrajinu. Přidala jsem se ke kamarádovi, který se mnou byl pomáhat při uprchlické krizi ve Slovinsku. On na Ukrajinu, na rozdíl ode mě a mých kamarádek,  jel na tři měsíce. Já jsem tam strávila dva týdny, a to částečně ve Slavjansku, což je relativně bezpečné místo, a částečně také v Krásnohorivce, která je městem v první linii války.

Rok milosrdenství a velikonoce ve Slavkově

Rok milosrdenství a velikonoce ve Slavkově

Kromě velikonočních tradic a zvyků, jako je malování vajíček, pečení beránka či velikonoční mrskačka, jsme tyto svátky prožili i po duchovní stránce.

Dar pro straňanskou kapli Sv. Cyrila a Metoděje

Dar pro straňanskou kapli Sv. Cyrila a Metoděje

I postní doba se dá prožít radostně. Pro naši novou kapli se nám podařilo získat sochu Panny Marie. Na místo byla uložena v úterý, v první březnový den.

Postní potravinová sbírka

V obcích našeho regionu probíhá v těchto dnech sbírka potravin. Děkujeme všem, kdo nás takto již delší dobu podporují a skrze nás sociálně slabé z našeho regionu. Je to velmi rychlá a účinná pomoc.

ACHO se připojuje k materiální sbírce pro uprchlíky v Řecku

ACHO se připojuje k materiální sbírce pro uprchlíky v Řecku

Arcidiecézní charita Olomouc se připojila k materiální sbírce vyhlášené Diecézní charitou Brno na pomoc uprchlíkům v Řecku. Sběrná místa jsou v jednotlivých Charitách olomoucké arcidiecéze. Diecézní charita Brno, s pověřením Charity ČR, vyhlásila sbírku v pondělí 15. února 2016.

Uherský Brod: Lidé bez domova se už mrazu bát nemusí

Uherský Brod: Lidé bez domova se už mrazu bát nemusí

Uherský Brod: Lidé bez domova se už mrazu bát nemusí

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 v olomoucké arcidiecézi překonal loňskou částku

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 v olomoucké arcidiecézi překonal loňskou částku Foto: E. Štefková

Koleda Tříkrálové sbírky v Arcidiecézi olomoucké je sečtena a konečná částka činí obdivuhodných 24 795 760 korun. Letošní vykoledovaná suma tak překonala výtěžek loňského roku téměř o milión korun. Výsledky ukazují, že lidé mají otevřená srdce, a není jim lhostejný osud těch, kteří se nachází v nouzi.

Olomoucký arcibiskup požehnal tříkrálovým koledníkům

Olomoucký arcibiskup požehnal tříkrálovým koledníkům Foto: E. Štefková

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, požehnal v sobotu 2. ledna 2016 při mši svaté koledníkům a vedoucím tříkrálových skupinek z celé olomoucké arcidiecéze v Zábřehu na Moravě a ve Veselí nad Moravou. V letošním roce se Tři králové vydávají koledovat ve prospěch potřebných do ulic našich měst a obcí již po šestnácté.

Z dopisu otce dvou dětí: Netrestejme migranty

Z dopisu otce dvou dětí: Netrestejme migranty

Nejspíš se vám také stalo, že jste ve svém okolí vyslechli rozhovor na téma migrace, jež v současné době vyvolává na veřejnosti nejrůznější protichůdné emoce, nebo jste se i nějaké diskuze sami účastnili ve snaze přispět svým názorem jak pro dobro věci, tak také pro nalezení odpovědi na své v hloubi duše dřímající nevyslovené otázky… Pokud ano, dovolím si vás pozvat k nahlédnutí do zrcadla vašich vlastních obav a možná konečně vynést na světlo ono dosud nepojmenované a zneklidňující…