Základní sociální poradenství ve Vlčnově

Více informací zde.

Tříkrálová sbírka skončila. V některých Charitách již hlásí rekordy

Koleda na bystřicku pokračovala i druhý lednový víkend. Foto: H. Janovská, Charita Bystřice pod Hostýnem

Arcidiecéze olomoucká – Staré padesátihaléře či žetony do nákupních vozíků. I takové poklady objevují mezi finančními příspěvky do Tříkrálové sbírky charitní pracovníci. V těchto dnech otevírají jednotlivé pokladničky a sčítají jejich obsah. Aktuálně mají rozpečetěno již přes 80% kasiček. Rekordní výtěžky napočítali v téměř polovině obcí na Uherskobrodsku, dále na Zlínsku…

Promítání v Nivnici se starostou

Před koncem starého roku pan starosta Vykydal navštívil CHD Nivnici, aby všem klientům i zaměstnancům popřál pěkné svátky i Nový rok. Poseděl s klienty v jídelně a v průběhu povídání řekl, že má pěkné snímky z Nivnice, které by mohl klientům promítnout, pokud by měli zájem. Hned jsme domluvili termín na 11. ledna 2017, dopoledne.

HZS Zlínského kraje dělá radost dětem

HZS Zlínského kraje dělá radost dětem

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, skrze psycholožku kpt. Mgr. Soňu Pančochovou, daroval dětem z Azylového domu pro matky s dětmi v tísni, plyšové kamarády.

Vánoční potěšení ve Slavkově

Vánoční potěšení ve Slavkově

I v letošní roce o vánočních prázdinách navštívily naše uživatele v Charitním domě ve Slavkově děti z pěveckého sboru z Horního Němčí.  

Bezplatné sociální poradenství zahájilo činnost v Březové

 Bezplatné sociální poradenství zahájilo činnost v Březové

Na sklonku roku 2016 nabídli zástupci Oblastní charity Uherský Brod starostům obcí Uherskobrodska sociální poradenství přímo na jejich úřadech.

Počítání výtežku Tříkrálové sbírky

Počítání výtežku Tříkrálové sbírky

V pondělí 9. ledna začali pracovníci Oblastní charity Uherský Brod, společně se zástupci brodské radnice, sčítat příspěvky, které obdrželi koledníci v rámci Tříkrálové sbírky v Uherském Brodě.

Starosta „rekordního“ Strání: Na koledníky i dárce jsem velmi hrdý

Starosta „rekordního“ Strání: Na koledníky i dárce jsem velmi hrdý

Starostovi Strání Antonínu Popelkovi se šlo tento rok do uherskobrodské Charity s pokladničkou od straňanských koledníků ještě o něco lehčeji než v předešlých letech.

Kolednice Marie Suchánková: při koledování mě dojali lidé bez domova

Kolednice Marie Suchánková: při koledování mě dojali lidé bez domova

Do ulic Uherského Brodu se v pátek 6. a v sobotu 7. ledna vydalo celkem 90 koledníků se svými vedoucími skupinek. Jednou z vedoucích byla i paní Marie Suchánková, která už několik let doprovází na koledu své vnuky.

Paní Suchánková v rozhovoru ochotně a s energií sobě vlastní vyprávěla o tom, jaké pohnutky ji vedou v putování městem i v jejím důchodovém věku.

Slovácké strojírny předaly brodské Charitě přístroje pro nemocné

Slovácké strojírny předaly brodské Charitě přístroje pro nemocné

V pátek 6. prosince navštívil ředitel Oblastní charity Uherský Brod Ing. Mgr. Petr Houšť, MBA, generálního ředitele Slováckých strojíren a.s., Uherský Brod Ing. Jiřího Rosenfelda, CSc,.