Poděkování městu Uherský Brod

Oblastní charita Uherský Brod děkuje městu Uherský Brod za přidělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města pro rok 2017 v celkové výši 872.800 Kč.

Lidé ve Vlčnově mysleli na potřebné i před Jízdou králů

Lidé ve Vlčnově mysleli na potřebné i před Jízdou králů

Úctyhodnými 100 kilogramy potravin a drogistického zboží přispěli do sbírky na pomoc potřebným obyvatelé Vlčnova. V tamní Jednotě se sbírka s názvem „Ne každý má hody“ konala v pátek 26. května.

Oslava svátku a narozenin klientů v DS Domovinka

Oslava svátku a narozenin klientů v DS Domovinka

V našem zařízení se stalo pěknou tradicí, že si naše společenství projevuje vzájemnou úctu a sdílí společnou radost, kterou prožíváme při oslavách svátků a narozenin našich klientů.

Společenství modlitby se mší svatou v DS Domovinka.

Společenství modlitby se mší svatou v DS Domovinka.

Každý měsíc mají naši klienti možnost účastnit se bohoslužby, kterou nám pravidelně zajišťuje pan děkan Pelc.

Relikvie svaté Zdislavy doputovala do uherskobrodské Charity

Relikvie svaté Zdislavy doputovala do uherskobrodské Charity

Úlomkem kosti svaté Zdislavy zasazeným do pozlaceného kříže se může pochlubit Oblastní charita Uherský Brod. Relikviář získala v uplynulých dnech z Jablonného z Podještědí, kde je hrob svaté Zdislavy z Lemberka.

Vystoupení ke dni matek v PS Dolní Němčí

Vystoupení ke dni matek v PS Dolní Němčí

V pátek 12. 5. 2017 dopoledne zavládla v jídelně DCHB Dolní Němčí slavnostní atmosféra. Dětský taneční kroužek místní MŠ totiž vystoupil na besídce organizované pro klienty pečovatelské služby právě k blížícímu se svátku ke Dni matek.

Oslava Dne matek v CHD Nivnice

Oslava Dne matek v CHD Nivnice

V úterý 16.května přišly našim klientům zpříjemnit dopoledne děti z MŠ. Přišly ještě popřát našim maminkám a babičkám ke Dni matek.

Nadace Synot přispěla na sportovní aktivity seniorů brodské Charity

Nadace Synot přispěla na sportovní aktivity seniorů brodské Charity

Senioři a další klienti zařízení Oblastní charity Uherský Brod si budou společenských a sportovních aktivit v blízkém budoucnu užívat i díky Nadaci Synot.

Domácí hospicová péče Uherský Brod

Domácí hospicová péče Uherský Brod

Hospicovou péči o umírající přímo u nich doma poskytují Charity v Olomouckém kraji a částech Jihomoravského, Zlínského a Pardubického kraje téměř 20 let.

„Být druhému člověku nablízku, být s ním, to je to nejdůležitější – v lásce, v životě i v umírání.“

Elisabeth Kübler – Ross

Klienti Nízkoprahového centra na Lopeníku

Klienti Nízkoprahového centra na Lopeníku

Po pečlivých přípravách jsme dne 6. května. 2017 v dopoledních hodinách vyrazili na dlouho plánovaný výšlap k rozhledně Lopeník, která byla tohoto dne slavnostně otevřena pro letošní sezonu starostou obce Lopeník.