Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Zdeněk Plánka

údržbář, pracovník půjčovny komp. pomůcek
Tel: 603 868 048   
Charita Nový Hrozenkov

Václava Plánková

pečovatelka, pracovnice osobní asistence
Charita Nový Hrozenkov

Mária Plevová, DiS.

sociální pracovnice
Tel: 739 320 716    88EsRWfd0oBFRYUScrFu5f2938Es-Z29g
Charita Vyškov

Dalimil Podhajský

pracovník v sociálních službách
Tel: 703 176 286   
Charita Šumperk

Miroslav Podhajský

vedoucí oddělení metodiků sociálních a zdravotních služeb
Tel: 581 115 213, 739 526 261    8bEy9-5nTiBnYZ%k6rm%CZ7%-5prRb~lW5pJ
Arcidiecézní charita Olomouc

Vlasta Podsedníková

zdravotní sestra
Tel: 774 874 821   
Charita Vyškov

Zdenka Polášková

pečovatelka, pracovnice osobní asistence
Tel: 731 672 305   
Charita Nový Hrozenkov

Bc. Lenka Polcrová

sociální pracovník
Tel: 733 741 656, 581 115 293    7.AuRW._5_BFRYUS_kBC-3%gc5prRb~lW5pJ
Charita Prostějov

Věra Ponížilová, DiS.

administrativní pracovnice
Tel: 734 796 139    c.EkO%ef4svv5f56LTFE3%9j65prRb~lW5pJ
Charita Šumperk

Jitka Pořízková

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 604 598, 581 110 091    5bGuRWfg~bMu5f56LTCB5cj_5hIhT65j4mnhTj
Charita Prostějov

Alena Pospíšilová

pracovník v sociálních službách
Tel: 739 524 362    WerxRWfg%ivCZ-enW7c-1~daY.kmYZhaa8kmb
Charita Konice

Bc. Jana Pospíšilová

vedoucí Sociální poradny
Tel: 573 330 013, 733 755 847    58AkO%ek_bFs2~l7VX~u8~c_~bMhT65j4mnhTj
Charita Kroměříž

Iva Prejzková

vedoucí charitní pečovatelské služby a osobní asistence
Tel: 571 410 087, 728 324 457    YaCCQOQf3kBJV.agc5prRb~lW5pJ
Charita Nový Hrozenkov

PhDr. Petr Prinz

vedoucí střediska Samaritán
Tel: 739 054 463    _.GBO%ha9sm%C~bg8hHmO1.7~bGkO1p
Charita Olomouc

Eva Procházková

pracovník v sociálních službách, uklízečka
Tel: 582 383 505    0onh6be938Mu5f56LTxy477_T-uk87j7T-M
Charita Konice