Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Bc. Markéta Hriníková

vedoucí Denního centra Archa, sociální pracovník, pracovník v sociálních službách
Charita Hranice

Zdenka Hrubá, DiS.

koordinátorka sociálních projektů
Tel: 583 412 587, 734 435 080    g_rx1Z2%~nokQOQrW9EoYW7%WkvDRW7r
Charita Zábřeh

Bc. Adriana Hudcová

pracovník v sociálních službách
Charita Šternberk

Mgr. Veronika Hudcová

sociální pracovník
Tel: 585 011 014, 608 719 429    c.Ey47a7T.vxR7_d-onjGKil0kAlVba4YanBZd54Ys
Charita Šternberk

Ladislav Hudeček

správce Domova Daliborka
Tel: 581 115 260, 733 742 066    Z8ysS~hcW7c-6beka.wy.W7%WkvDRW7r
Charita Prostějov

Mgr. Ludmila Humlová-Heriánová, DiS.

vedoucí denního stacionáře, sociální pracovnice
Tel: 571 420 135, 739 507 126    7nqwZ-543.EsR.enW7c-46hgg.Au5f2938Es-Z29g
Charita Nový Hrozenkov

Eva Hynčicová, DiS.

sociální pracovník, pracovník v sociálních službách
Charita Hranice

Ing. František Hynek

ředitel charity Prostějov
Tel: 582 344 524, 777 731 323    4gsyQOQh~hFDV8enT-uk87j7T-M
Charita Prostějov

Bc. Jarmila Hyžáková

vedoucí denního stacionáře pro seniory
Tel: 571 448 026, 737 636 926    58EwZ-543rMk1~l7VX~F93ja95prRb~lW5pJ
Charita Vsetín