Adresář Charity ČR

Mgr. Jitka Moravčíková

Sociální pracovnice
Tel: 731 402 996, 385 731 553    _hEkU.56LTsk8.~938Es-Zjq95pJ
Farní charita Týn nad Vltavou

Zuzana Morávková

vedoucí sestra CHOS Choceň
Tel: 731 402 332    YaBCO1.gY.AjGKkgTaxhTZhaa8FhTj
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Bc. Erika Moščáková

vedoucí ekonomického a personálního úseku
Tel: 776 111 238, 571 619 980    0kvuRWcg%-nu5f56LTIk2_9rT-uk87j7T-M
Charita Valašské Meziříčí

Mgr. Monika Motáňová

sociální pracovník, webmaster
Tel: 581 762 160    8hAs1Z2e-mnx5f56LTxy03ja95prRb~lW5pJ
Charita Kojetín

Šárka Motisová

koordinátorka CHPS B
Tel: 387 718 220, 731 604 194    %8EuRWcgabFy.Z4WHfprT029g
Městská charita České Budějovice

Barbora Motlová, DiS.

sociální pracovnice, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Tel: 734 435 370, 461 100 445    XfBD2~l7VX~mYZhaa8Ck82k84-rhTj
Oblastní charita Pardubice

František Moudr, DiS.

vedoucí úseku sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené
Tel: 777 296 821    1fBEUb4WH-uk87j7_8En_0~905pJ
Oblastní charita Pardubice

Mgr. Jindřiška Mrázková

pracovník sociálních služeb
Charita Slavičín

Bc. Anna Mrázová

sociální pracovnice
Tel: 732 895 809   
Oblastní charita Třeboň

Eva Mrázová

Tel: 739 725 724   
Oblastní charita Přerov

Jana Mrhová

osobní asistent Stacionáře Úsměv Třebíč
Tel: 568 851 088    blzo.WfjW-BF477aVX~D836aY5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Třebíč

Nataliya Mrovcová

koordinátorka projektu Důstojný život
Tel: 731 625 861    ZnFD58dqTsvF5d4WH_pr5~2938Es-Z29g
Diecézní charita ostravsko - opavská

Leoš Mrtvý

vedoucí humanitárního skladu a správce budov
Tel: 739 526 254    7.BCO_hlcrm%CZ7%-5prRb~lW5pJ
Arcidiecézní charita Olomouc

Ludmila Múčková

vedoucí Chráněných dílen AVE
Charita Strážnice

Judita Mudra

koordinátor služeb
Tel: 731 625 869, 553 775 370    6hzmV.jjbfkr8Z6q9.m%C1.7~bGkO1p
Charita Hrabyně

Mgr. Mária Mudráková

pedagogický pracovník Mimoškolní přípravy SIDERA
Tel: 571 429 817, 736 647 227    88EsRWcmZknu5f56LTICVd~fT-uk87j7T-M
Charita Vsetín