Adresář Charity ČR

Bc. Olga Medlínová, DiS.

ředitelka/statutární zástupce a vedoucí Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice
Tel: 383 323 281, 777 887 158    ~.qs-3bcW7c-T65j4mnf9dh76hAsT329g
Oblastní charita Strakonice

Bohuslava Medová

vedoucí Astry - denního centra pro seniory Humpolec
Tel: 565 532 853    WlGBRYUSYanBZd5%X5pJ
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Bc. Antonín Meier

hospodářský pracovník
Tel: 491 433 499, 776 477 399    68AmV-5jVX~mYZhaa8AkT6e-T-M
Farní charita Náchod

Drahuše Melčová

terénní pracovník Světluška
Tel: 731 402 487    8.ym5f56LTprRb~lWnFDZW7r
Oblastní charita Ústí nad Labem

Mgr. Dominik Melichar

zástupce ředitele pro zdravotně sociální služby a chráněné dílny v Žirči
Oblastní charita Červený Kostelec

Bc. Pavel Melichar

zástupce ředitele pro investice a údržbu
Tel: 731 598 825    8.ysT65jVX~r5cfaY5pJ
Oblastní charita Červený Kostelec

Alena Melicharová

Vedoucí pečovatelské a odlehčovací služby, Zástupce ředitele
Tel: 739 659 917    8.ysT65j-onjGK7%WkvDRUfj49Ek3W7r
Farní charita Příbram

Vladimíra Menšíková

všeobecná sestra
Tel: 585 011 014, 733 755 872   
Charita Šternberk

pes Met

přirozený CANIS terapeut
Oblastní charita Česká Kamenice

Roman Mezlík

koordinátor dobrovolníků a Tříkrálové sbírky
Tel: 737 536 131, 567 563 671    ~hzk4Wc_gevuQOQb4ayk.Z2938Es-Z29g
Oblastní charita Jihlava

Veronika Miari, DiS.

sociální pracovnice
Tel: 596 128 309, 731 625 867    _hEkU.56LTqmY~e4YanBZd54Ys
Diecézní charita ostravsko - opavská

Hubíková Michaela, Mgr.

vedoucí zařízení,sociální pracovník
Tel: 606 741 808   
Oblastní charita Uherské Hradiště