Adresář Charity ČR

Vaculíková Ludmila

pracovník v sociálních službách
Oblastní charita Uherské Hradiště

Jaroslav Ludvík, DiS.

vedoucí centra Sasanka
Tel: 733 741 753    7nqFZ94WH-uk87j75bps4W7r
Oblastní charita Jičín

Andrea Lukešová

pracovník projektu
Tel: 770 147 343    W-wjGK7%WkvDR_eka5pJ
Oblastní charita Most

Iveta Lukešová

ekonomické oddělení
Tel: 731 433 125    4orDRWbm6.Fy.Z4WH_pr6W7%WkvDRW7r
Diecézní charita Plzeň

Bc. Libuše Lukešová

metodik/zástupce ředitelky
Tel: 380 120 894, 776 376 357    8.GyU77cW7c-T65j4mnf9dh76hAsT329g
Oblastní charita Strakonice

Bc. Zlatuše Lušovská, DiS.

vedoucí a sociální pracovník SAS pro seniory a Denního stacionáře pro seniory a lidi se ZP RpR
Tel: 603 549 642, 571 654 954    genD_c947nFy.ca7VX~FR-c_g5prRb~lW5pJ
Charita Valašské Meziříčí

Ing. Marcela Lysáčková

zástupkyně ředitelky, koordinátorka projektů, PR
Tel: 416 838 313    7rFkT9enW7c-T65j4mnB5e8f4-rhTj
Farní charita Roudnice nad Labem

Marie Lysáková

vedoucí Osobní asistence, vedoucí CHPS Valašské Klobouky
Tel: 739 344 072, 732 571 916    -8kF1YUSc8yu2~6gbdLhT65j4mnhTj
Charita Valašské Klobouky

Helena Máčalová

zástupce ředitele, finanční a mzdová účetní
Tel: 577 132 355, 731 646 716    3.yo4Z2eW-nv5f56LTyEYZ7gcbpoO1.7~bGkO1p
Charita Luhačovice

Petr Macek

vedoucí podpůrných činností a pomoci při mimořádných událostech
Tel: 737 784 094    _.GBO_590dm%C~bg8hHmO1.7~bGkO1p
Charita Olomouc

RNDr. Jan Mach

ekonom
Tel: 491 610 342, 734 435 143    88prQOQ%-lCsTW7r
Oblastní charita Červený Kostelec

Yveta Macháčková

pracovník v sociálních službách
Tel: 739 580 364    88prR1agc8kI.3j7VX~mYZhaa8IvRc~eT-M
Farní charita Vlašim

Bc. Milan Machala

sociální pracovník
Tel: 731 433 134    8byk4Wc7YanvRYUSZ-uzO1.7~bGkO1p
Diecézní charita Plzeň

Leona Machálková

Pastorační asistent, koordinátor dobrovolníků
Tel: 573 398 468, 733 741 907    7.BxRWc7Yanv1~l7VX~r5-9k-okmYZhaa8kmb
Charita Holešov