Adresář Charity ČR

Olga Turnhöferová

vedoucí služby Azylový dům Jonáš v České Lípě a v Dobranově
Tel: 775 600 374    anExY~-_~hIkQOQ.YapvO1p
Farní charita Česká Lípa

Lucie Turynová

Vedoucí domova pro seniory
Tel: 493 571 156, 724 108 072    7npsVWjm~rAy.Z4WHlBl5da7YanBZd54Ys
Oblastní charita Sobotka

Ján Turza

údržbář
Tel: 603 566 162   
Charita Česká republika

Markéta Tyčková

Koordinátorka Tříkrálové sbírky na Holicku
Oblastní charita Pardubice