Adresář Charity ČR

Mgr. Olga Hynoušová

vedoucí odborného sociálního poradenství, Sušice
Tel: 731 691 996    _hEkU.56LTprRb~lWlHCZ194Ys
Oblastní charita Sušice

Tereza Hýsková

specialista komunikace
Tel: 296 243 341    a.EobZ2%flxy.Z4WH-uk87j7T-M
Charita Česká republika

Bc. Jarmila Hyžáková

vedoucí denního stacionáře pro seniory
Tel: 571 448 026, 737 636 926    58EwZ-543rMk1~l7VX~F93ja95prRb~lW5pJ
Charita Vsetín