Adresář Charity ČR

Mgr. Hana Hobzová

psycholog hospice sv. Josefa
Tel: 547 232 223, 731 124 210    38AkO6e8ghIkQOQjWcuBR22938Es-Z29g
Oblastní charita Rajhrad

Zdeňka Hobzová, DiS.

koordinátorka služby TaxiS sociální rehabilitace
Tel: 733 741 779    a8Ks9YUSakrlZ12938Es-Z29g
Oblastní charita Třebíč

Zdeněk Hochman

zástupce ředitele, pastorační asistent, nemocniční kaplan
Tel: 608 351 744    g_rxV92%--uwR.4WHdLt5f2938Es-Z29g
Charita Kyjov

Dagmar Hochová

účetní Oblastní charity Hodonín
Tel: 534 001 250, 737 234 080    Z8twRb2%--uy.Z4WHaBn5.~fT-uk87j7T-M
Oblastní charita Hodonín

Ing. Miroslav Hodeček

vedoucí středisek sociální integrace DCHOO
Tel: 731 625 873, 596 241 144    8bEy9-5nTaBnV19cVX~nT6egT-uk87j7T-M
Diecézní charita ostravsko - opavská

Mgr. Lenka Hodková

vedoucí Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím
Tel: 495 530 033, 774 591 382    7.AuRW.gZdBFRYUSYanBZd5%65pJ
Oblastní charita Hradec Králové

Renata Hodonská

Koordinátor střediska, pečovatelka
Tel: 776 689 469    ~.Ak-Z2%-_Bx9956LTIo93ba9fkmYZhaa8kmb
Charita Veselí nad Moravou

Mgr. Lenka Hofbauerová

vedoucí pečovatelské služby Luka n Jihlavou
Tel: 567 219 587, 736 523 658    7.AuRW.g19nEVbenW7c-07.dWonhT65j4mnhTj
Oblastní charita Jihlava

Věra Hofírková

vedoucí služby
Tel: 511 112 285, 602 860 942    c.EkO6e.4kxy.Z4WHdLt5f2938Es-Z29g
Charita Kyjov

Helena Hofmanová

pracovník v sociálních službách DPP
Farní charita Milevsko

Irena Hofmanová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 731 402 838   
Farní charita Kamenice nad Lipou

Ing. Josef Holčapek

pracovník v sociálních službách, pečovatel
Tel: 732 912 188   
Oblastní charita Třebíč

Romana Holcnerová , DiS.

vedoucí zařízení
Tel: 516 410 825, 737 230 836    _nwm5fd7VX~l2Zdk6hkmYZhaa8kmb
Oblastní charita Blansko

Bc. Alena Holcová

sociální pracovnice
Tel: 416 733 487, 731 557 615    WerxRW.g7-BFRYUS7mzhT65j4mnhTj
Diecézní charita Litoměřice

Jitka Holcová

P.R., doborovolnictiví, volnočasové aktivity klientů
Tel: 491 610 606    3hym5f56LTqC0Upa~.phTj
Oblastní charita Červený Kostelec