Adresář Charity ČR

Gabriela Botosová, DiS.

vedoucí a sociální pracovnice
Tel: 573 398 468, 737 484 565    28oBZ3b7T9BD5cenW7c-Y~b_%hIhT65j4mnhTj
Charita Holešov

Mgr. Zuzana Bouchnerová

vedoucí - registrovaná všeobecná sestra
Tel: 739 389 244    gnMk4Z28-npr43hgc8m%Cj87~5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Zuzana Boukalová

Sociální pracovník NZDM Tykadlo
Tel: 475 212 314, 736 785 956    XhHuR-enW7c-T65j4mnE9d~4Ys
Oblastní charita Ústí nad Labem

Horáková Božena, Mgr.

vedoucí zařízení,sociální pracovnice
Tel: 606 641 980    %8EkQOQm3knnZcj_T-uk87j7T-M
Oblastní charita Uherské Hradiště

Ondrová Božena

pracovnice v sociálních službách
Tel: 572 508 417, 725 520 982    %.FD8i2%7nxjGKk%~8qs9d94YanBZd54Ys
Oblastní charita Uherské Hradiště

Mgr. Michaela Brabcová

zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 731 646 970    8bprR3b7T9EkS1enW7c-b25jT-uk87j7T-M
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Romana Bradáčová, DiS.

vedoucí Terénního programu pro osoby bez přístřeší, terénní sociální pracovnice
Tel: 733 741 670    a.Eo4.~k7nMlRYUSYanBZd52X.Ey_.29g
Farní charita Beroun

Zdeňka Bradáčová

fundraiserka
Tel: 296 243 330, 602 322 171    g_rx1Z28~8qkT~l7VX~mYZhaa8kmb
Charita Česká republika

Veronika Brandejs

propagace
Tel: 731 454 778, 515 222 012    _kBzR55907c-b.eb8hkmYZhaa8kmb
Oblastní charita Znojmo

Bc. Andrea Branná

zástupkyně ředitelky, vedoucí pracovnice
Tel: 603 287 959    WgqBVZ28~8AxRYUSY.Fuad9k4gkmYZhaa8kmb
Charita Český Těšín

Mgr. et Mgr., DiS. Denisa Braunerová

koordinátorka odborného sociálního poradenství, sociální pracovnice s cizinci
Tel: 545 426 631, 734 435 199    Z.As9Z28~8HxVbenW7c-SbdgT-uk87j7T-M
Diecézní charita Brno - Služby Brno