Adresář Charity ČR

Bc. et Mgr. Radka Krygarová

sociální pracovník
Tel: 387 203 315, 731 402 834    0onjGK893-ohT65j4mnhTj
Diecézní charita České Budějovice

Pavla Krýslová

pracovnice v sociálních službách, Kolinec
Tel: 731 691 997    6hys4376LTprRb~lWlHCZ194Ys
Oblastní charita Sušice

Vojtěch Krystek

Metodik IS WebCarol
Tel: 731 427 141, 585 229 254    chwDV1.46kLC-3a6LTnmY~2938Es-Z29g
Arcidiecézní charita Olomouc

Mgr. Silvie Kseničová

Vedoucí sociální pracovník - Poradna sv. Alexandra
Tel: 596 611 207, 731 625 840    %byFZ32c%.AsT~l7VX~k23n79_EhT65j4mnhTj
Charita sv. Alexandra

Tomáš Kubalák

tiskové a grafické služby
Tel: 553 775 370    -9pr52daTaEkSid_VX~mYZhaa8kmb
Charita Hrabyně

Mgr. Václav Kubánek

vedoucí Charitní pečovatelské služby
Tel: 737 139 089    c.qy_1~4_.py.Zj_7.xjGK7%WkvDR8~94gkmb
Oblastní charita Jičín

Mgr. Petr Kubíček

PR asistent a koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 731 134 910, 545 426 634    _.GBO9k84-ruQOQ8~gBhT65j4mnhTj
Diecézní charita Brno

Barbora Kubíčková

Pečovatelka
Tel: 731 402 998   
Farní charita Týn nad Vltavou

Berenika Kubicová

ekonom, personalista
Tel: 581 606 615, 739 526 263    X.Eo47a7TdHlZ1enW7c-Yb5f4-rhT65j4mnhTj
Charita Hranice

Mgr. Klára Kubišová

Nepedagogický pracovník projektu „Inkluze na mosteckých školách anebo Lepší KLIMA i v Mostě“
Tel: 775 713 300    6nos9~l7VX~mYZhaa8zy9d29g
Oblastní charita Most

Hana Kubištová

pracovnice Infocentra
Tel: 731 626 157    38AkO9k84lGy.Z4WH-uk87j7T-M
Charita Česká republika

Hana Kubů

pracovnice v sociálních službách
Tel: 731 402 839   
Farní charita Kamenice nad Lipou