Adresář Charity ČR

Miluše Kobzová

vedoucí recepce
Tel: 583 412 587, 739 246 015    _hqk-3bfW7c-T65j4mnJR0h_35pJ
Charita Zábřeh

Martina Kočerová, DiS.

sociální pracovník
Tel: 778 005 962    6hpo8~l7VX~mYZhaa8zy9d29g
Oblastní charita Most

Ing. Jan Kočí

zástupce ředitele, koordinátor projektů pro cizince
Tel: 492 604 940    58Ah1~7aVX~r1W77~bGk9W7r
Diecézní katolická charita Hradec Králové

Mgr. Miloslava Kociánová

sociální pracovnice Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím
Tel: 495 530 033, 774 591 383    8bykO9e948Ay.Z4WH-uk87j73dkmb
Oblastní charita Hradec Králové

Jaroslav Kocman

pracovník v sociálních službách, pracovník kontaktního místa
Tel: 327 512 257    W_kmYZhaa8m%C9.4Ys
Oblastní charita Kutná Hora

Lukáš Kocman

řidič, svoz materiálních darů
Tel: 731 192 629    7nxk9WagYfnxQOQ8~gBhT65j4mnhTj
Diecézní charita Brno

Dana Kocurková

pečovatelka, pracovnice osobní asistence
Tel: 731 672 299   
Charita Nový Hrozenkov

Marie Kocurková

pracovnice přímé obslužné péče
Charita Nový Hrozenkov

Eva Kodadová

pracovník sociálních služeb
Diecézní charita Plzeň

Mag. Jiří Kohout

ředitel Diecézní charity České Budějovice
Tel: 386 353 120    ~.qs-3b6LTqmY164YanBZd54Ys
Diecézní charita České Budějovice

Mag. Jiří Kohout

ředitel Diecézní charity České Budějovice
Tel: 386 353 120    ~.qs-3b6LTqmY164YanBZd54Ys
Jindřichův Hradec

Dana Kohoutová

pracovník Domova pro matky
Tel: 568 828 766   
Oblastní charita Třebíč

Jana Kohoutová

pracovník v sociálních službách
Tel: 775 713 219    6huy_denW7c-T65j4mnw5cj4Ys
Oblastní charita Most

Miroslav Kokeš

ředitel
Tel: 565 443 220, 607 855 122    4gsyQOQ938Es-Zf7YhIhTj
Farní charita Pacov

Alena Kokešová

vedoucí služby
Tel: 565 443 220, 728 550 566    4gsyQOQ938Es-Zf7YhIhTj
Farní charita Pacov