Adresář Charity ČR

Bc. Ivana Ptáčková

vedoucí - sociální pracovnice
Tel: 566 629 319, 777 756 410    4onxRWflW-xy.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Lenka Pumrová

sociální pracovnice, odborná poradkyně
Tel: 775 420 977    ZhzkT7.g%ivmQOQ938Es-Z.cT-M
Oblastní charita Hradec Králové

Mgr. Dana Puškárová

projektový manažer
Tel: 417 770 004, 736 513 109    Z8AkO%kk68Ey.Z4WH~pr2dc4YanBZd54Ys
Farní Charita Litoměřice

Mgr. Kristýna Pustková

sociální pracovnice
Tel: 596 128 309, 731 625 872    _hEkU.56LTqmY~e4YanBZd54Ys
Diecézní charita ostravsko - opavská

Věra Putyerova

pracovnice v sociálních službách
Oblastní charita Třebíč

Drahomíra Pužmanová

Půjčovna kompenzačních pomůcek, Nízkoprahové centrum
Tel: 735 708 880, 735 708 882   
Farní charita Nymburk