Adresář Charity ČR

Jana Juhászová

pracovník v sociálních službách
Tel: 581 115 290, 734 172 105    58AkO8k%WlMy.Z4WHiEy9d9b-okmYZhaa8kmb
Charita Prostějov

Chovancová Julie, Mgr.

Vedoucí zařízení
Tel: 602 381 821   
Oblastní charita Uherské Hradiště

Lenka Junová

finanční koordinátorka pro Blízký východ
Tel: 296 243 330    7.AuRW%m9hIkQOQ938Es-Z29g
Charita Česká republika

Mgr. Simona Juračková, Ph.D.

vedoucí oddělení komunikace
Tel: 603 511 242    %bzy4Z2bbknm1~l7VX~mYZhaa8kmb
Charita Česká republika

Helena Jurajdová

pracovník přímé obslužné péče
Charita Nový Hrozenkov

Bc. Magdaléna Juráňová

vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ZRNKO
Tel: 571 429 817, 731 046 236    88tnR-9fW5wE8Zdgc8m%Cfi_abAhT65j4mnhTj
Charita Vsetín

Bc. Jana Jurásková, DiS.

vedoucí služby, sociální pracovnice
Tel: 572 633 105, 724 651 264    58AkO8kjWlxy.Z4WHnul8~84YanBZd54Ys
Oblastní charita Uherský Brod

Mgr. Maritna Jurášková

sociální pracovnice SAS (Aktivity s předškolními dětmi)
Tel: 733 676 749    88EDZ.545nEk99enW7c-U1.g-5prRb~lW5pJ
Diecézní charita ostravsko-opavská

Ing. Marie Jurasová

vedoucí Sociálně terapeutické dílny Kotva
Charita Strážnice

Bc. Daniel Jurčík

sociální pracovník,Dům dobré vůle Žáry
Tel: 595 170 379, 725 104 451    Z8AsV-2bbkps1YUS6kAy.W7%WkvDRW7r
Charita Krnov

Hana Jurdová

zdravotní sestra
Tel: 608 362 859   
Oblastní charita Třebíč

Markéta Juřinová, DiS.

terénní sociální pracovnice SAS
Tel: 731 625 865, 596 241 143    88EuVd545nEs4~l7VX~nT6egT-uk87j7T-M
Diecézní charita ostravsko-opavská

Ing. Lenka Kabrhelová

personalistka
Tel: 534 008 133, 731 646 871    abFx5f4WHmvC4~l4YanBZd54Ys
Oblastní charita Tišnov

Lucia Káčeríková

vedoucí ekonomického úseku
Tel: 494 534 431    YanBO2ee-om%Cd~kY8ysO1p
Farní charita Rychnov nad Kněžnou