Adresář Charity ČR

Mgr. Soňa JAROŠOVÁ

vedoucí služby
Tel: 737 203 357, 603 463 799    %hAkO85j-lBFRYUSgevxO1.7~bGkO1p
Charita Zlín

Mgr. Petr Jašek

ředitel Oblastní charity Třebíč
Tel: 568 408 471, 608 710 048    _.GBO85k0dm%Cdh_XbphT65j4mnhTj
Oblastní charita Třebíč

Ing. Markéta Jedličková

personalistka, mzdová účetní
Tel: 569 426 070, 734 435 226    _.EC5.5d9bm%C1.7~bGkY029g
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Lubomír Jelínek

vedoucí služby Sociální ubytovna Nový Bor
Tel: 774 116 779    5.ys43a6LTsmY1b4Ys
Farní charita Česká Lípa

Martin Jelínek

pracovník v sociálních službách - služby pro lidi bez domova
Tel: 739 484 870    X.Mn5_enYbkuYYUS%.MxR_29g
Oblastní charita Kutná Hora

Mgr. Milan Jelínek

ředitel
Tel: 573 398 468, 775 299 530    8byk4W%_7bAo1YUS3hyo9~l4YanBZd54Ys
Charita Holešov

Bc. Karolína Jelínková

vedoucí sociální pracovnice pro Denní centrum a Noclehárnu Domu Matky Terezy
Tel: 495 218 934, 774 299 525    68Ey27d7TcrvZ.agc8m%C1.7~bGkY929g
Oblastní charita Hradec Králové

Bc. Monika Jelínková

Vedoucí Domova sv. Aloise, kontaktní pracovnice pobočky ČALS
Tel: 377 310 411, 731 610 146    8hAs1Z2b0evx1~l7VX~wT6f4YanBZd54Ys
Městská charita Plzeň

Marcela Jeništová, DiS.

sociální pracovník služby Klub Koule NZDM
Tel: 487 829 876    5.As9denW7c-W1.975pJ
Farní charita Česká Lípa

Bc. Alena Jeřábková

Pracovnice v sociálních službách - terapeutka
Oblastní charita Třebíč

Gabriela Jeřábková, DiS.

zdravotní sestra
Tel: 731 129 144   
Oblastní charita Třebíč

Alena Ježková

pracovnice v šatníku
Tel: 416 838 313   
Farní charita Roudnice nad Labem

Marie Ježková

osobní asistentka
Charita Hranice

Vendula Ježková

Vedoucí denního stacionáře
Tel: 731 621 984    %mnmZ~d7~7c-T65j4mnf6b~8~8zhTj
Farní charita Příbram

Václav Jícha

pracovník sociálních služeb
Tel: 599 527 496    YaBhWb5fabFo1WdgY7c-T65j4mnhTj
Charita Ostrava

Mgr. Pavlína Jilečková

sociální pracovnice
Tel: 224 813 418   
Arcidiecézní charita Praha