Adresář Charity ČR

Mgr. Kristýna Pustková

sociální pracovnice
Tel: 596 128 309, 731 625 872    _hEkU.56LTqmY~e4YanBZd54Ys
Diecézní charita ostravsko-opavská

Věra Putyerova

pracovnice v sociálních službách
Oblastní charita Třebíč

Drahomíra Pužmanová

Půjčovna kompenzačních pomůcek, Nízkoprahové centrum
Tel: 735 708 880, 735 708 882   
Farní charita Nymburk