Adresář Charity ČR

Petra Novotná, DiS

sociální pracovnice Poradny pro lidi v tísni
Tel: 495 591 382, 777 737 612    _eGjGK7%WkvDR6a4Ys
Oblastní charita Hradec Králové

Mgr. Radka Novotná

personalistka
Tel: 313 030 405, 724 390 499    _.EC5.5d4lGuRYUSYanBZd52X.Ey_.29g
Farní charita Beroun

Renata Novotná

asistentka ředitele
Tel: 569 426 070, 777 736 190    %.xBVd5j48GjGK7%WkvDR664Ys
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Mgr. Michal Novotný

zástupce ředitele pro rozvoj a kvalitu služeb
Tel: 545 426 623, 736 523 640    8bprR-2f-oBD4i4WH-uk87j7T-M
Diecézní charita Brno

Bc. Michal Novotný

vedoucí CDZ, CDS, terénní pracovník
Tel: 728 729 997    8bprR-2f-oBD4i4WHoLC1~l4YanBZd54Ys
Charita Vyškov

Pavel Novotný

vedoucí služby Noclehárna pro lidi bez přístřeší a Nízkorpahové denní centrum Hodonín
Tel: 534 001 253, 737 234 098    _8Io2WdgchGxaYUS3hqy47d4YanBZd54Ys
Oblastní charita Hodonín

Veronika Nožinová

programová manažerka pro Kambodžu a Filipíny
Tel: 296 243 330, 737 230 376    c.Ey47a7TgBJZ.enW7c-TZhaa8FhTj
Charita Česká republika