Adresář Charity ČR

Ing. Ludmila Hrubanová

koordinátor Domovinky
Tel: 568 851 146, 736 529 304    Zhzy.7dcW7c--b984-kmYZhaa8kmb
Oblastní charita Třebíč

Jarmila Hrubošová

pracovník v sociálních službách
Oblastní charita Most

Petr Hruška

vedoucí zařízení - pracovník v sociálních službách
Tel: 384 498 549, 731 402 982   
Farní charita Protivín

Mgr. Hana Hrušková

sociální pracovník
Tel: 382 212 998, 731 549 778    %hpsR-daT-uk87j7_bm%Cc9r98zhTj
Oblastní charita Písek

Jaroslava Hrušková

pracovník v sociálních službách
Tel: 384 498 549    YanBZd54%mkwVcjgVX~CVjd785pJ
Farní charita Protivín

Ing. Stanislava Hrůzková

vedoucí ekonomického úseku
Tel: 733 676 609    %mnxZcb7c8kr8epc-onjGK7%WkvDR4c4Ys
Charita Frýdek-Místek

Mgr. Radka Hubáčková

vedoucí sociální pracovník
Tel: 773 593 554    3nokT9enW7c-T65j4mnw5cj4Ys
Oblastní charita Most

Jana Hubinková

pracovnice v sociálních službách - CHPS
Farní Charita Litomyšl

Mgr. Zuzana Hubínková

sociální pracovník
Tel: 773 752 935    3nos49enW7c-T65j4mnw5cj4Ys
Oblastní charita Most

Bc. Jitka Hubková

staniční sestra pro Pardubicko
Tel: 734 435 166    5aHl1~l7VX~mYZhaa8Ck82k84-rhTj
Oblastní charita Pardubice

Bc. Adriana Hudcová

pracovník v sociálních službách
Charita Šternberk

Ladislav Hudeček

správce Domova Daliborka
Tel: 581 115 260, 733 742 066    Z8ysS~hcW7c-6beka.wy.W7%WkvDRW7r
Charita Prostějov

Bc. Miroslava Hudečková

vedoucí Domova pro matky s dětmi Hodonín
Tel: 737 234 082    ZfGjGK.gZhAs4W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Hodonín

Ing. Pavla Hulcová

ekonom, Volšovy
Tel: 376 523 324   
Oblastní charita Sušice

Jitka Hulínková

administrativní pracovník
Oblastní charita Teplice

Bc. Markéta Hůlková

koordinátorka Tříkrálové sbírky (momentálně na mateřské dovolené)
Tel: 495 063 135, 495 063 144    88EuVd543nyu5f56LTuuO15j4mnCO1p
Diecézní katolická charita Hradec Králové

Eva Hulmáková

pracovník sociálních služeb
Diecézní charita Plzeň

František Huml

pracovník v sociálních službách, Volšovy
Tel: 376 523 324, 731 402 917    9hpvV65j98m%C1.7~bGk9eiaY.kmb
Oblastní charita Sušice