Adresář Charity ČR

Mgr. Martin Hořínek

koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 605 232 813    88EDZ.2%-kvxV94WH-uk87j71fkmb
Diecézní charita ostravsko - opavská

Ing. Gabriela Hořínková

zástupce ředitele pro ekonomiku, interní auditor
Tel: 599 525 956, 731 625 864    28oBZ3b7TaBBZ.agc8m%C27%-hkmYZhaa8kmb
Diecézní charita ostravsko - opavská

JUDr. Iva Horká

vedoucí pro PR, fundraising, projektový management
Tel: 730 599 752, 547 232 223    4onhY~hcW7c-8Z%%~8qhT65j4mnhTj
Oblastní charita Rajhrad

Eva Horná

pracovnice v sociálních službách – osobní asistentka
Tel: 733 741 496   
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Eliška Horňáková

vedoucí zařízení
Tel: 553 034 170, 731 534 061    YaBh2e7a07c-T65j4mnhTj
Charita Ostrava

Mgr. Lenka Horníčková

administrativní pracovnice
Charita Šumperk

Mgr. Martina Horníčková, DiS.

vedoucí - sociální pracovnice, vedoucí úseku služeb pro děti a mládež
Tel: 731 626 116    88EDZ.543hExZ1agc8m%Cj87~5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Markéta Horníková, DiS.

účetní, zástupce ředitelky
Tel: 469 622 953, 731 604 708    3hExZ9enW5prRb~lW7c--7i9WevhTj
Farní Charita Chrudim

František Horsák

ředitel
Tel: 553 775 370, 731 625 640    1knx-7i_65uy8c5cVX~mYZhaa8kmb
Charita Hrabyně

Jan Horváth

pracovník v sociálních službách
Oblastní charita Most

Lenka Horváthová

vychovatel v mimoškolním zařízení
Charita Hranice

Bc. Andrea Horvátová, DiS.

terénní sociální pracovník
Tel: 775 713 220    38EFRdenW7c-T65j4mnw5cj4Ys
Oblastní charita Most

Mgr. Jarmila Hošeková

pracovnice v sociálních službách
Tel: 568 408 476    58EwZ-543hFo1~l7VX~D836aY5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Třebíč

Bc. Jitka Hošková

sociální pracovnice
Tel: 733 676 683    9sqwO1.7~bGkb-~nVX~CVjd785pJ
Charita Zliv

recepce Hospic

recepce
Tel: 585 319 754, 739 526 264    4gsyQOQ%-lCsT9eh0-ruO1.7~bGkO1p
Hospic na Svatém Kopečku

Daria Hóta

vedoucí Centrum pomoci sv. Rafaela
Tel: 733 592 289    58ov_.agc7c-TZhaa8FhTj
Charita Jablunkov

Mgr. Tereza Houšková

koordinátorků projektů
Tel: 313 030 404    a.EobZ2%-nFu5f56LTprRb~lW3oo8~kfT-M
Farní charita Beroun

Ing. Mgr. Petr Houšť, MBA

ředitel, statutární zástupce
Tel: 572 630 648, 602 706 376    _.GBO6em%mm%Ce.8~hqhT65j4mnhTj
Oblastní charita Uherský Brod