Adresář Charity ČR

Helena Hlavatá

vrchní zdravotní sestra
Tel: 485 143 968, 731 402 508    Zhzy.f5n~bAoTYUSchyxaW7r
Oblastní charita Liberec

Mgr. Jana Hloušková

sociální pracovnice
Tel: 733 741 051    3eBE99enW7c-T65j4mntZ1~fT-M
Oblastní charita Jičín

Lenka Hložková

vedoucí Střediska charitní pomoci Humpolec
Tel: 735 152 976    _hzyTYUSYanBZd5%X5pJ
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Ludmila Hložková

pracovník sociálních služeb
Tel: 517 381 056, 737 234 087   
Oblastní charita Hodonín

Ilona Hnízdilová

vrchní sestra
Tel: 581 761 828, 732 638 771    YaBCQOQc-crDZ.2938Es-Z29g
Charita Kojetín

Bc. Petra Hoblová

sociální pracovník, Sušice, Havlíčkova 110
Tel: 731 402 910    %eHJSi4WH-uk87j7%nFsT329g
Oblastní charita Sušice

Zdeňka Hobzová, DiS.

koordinátorka služby TaxiS sociální rehabilitace
Tel: 733 741 779    a8Ks9YUSakrlZ12938Es-Z29g
Oblastní charita Třebíč

Zdeněk Hochman

zástupce ředitele, pastorační asistent, nemocniční kaplan
Tel: 608 351 744    g_rxV92%--uwR.4WHdLt5f2938Es-Z29g
Charita Kyjov

Dagmar Hochová

účetní Oblastní charity Hodonín
Tel: 534 001 250, 737 234 080    Z8twRb2%--uy.Z4WHaBn5.~fT-uk87j7T-M
Oblastní charita Hodonín

Ing. Miroslav Hodeček

vedoucí středisek sociální integrace DCHOO
Tel: 731 625 873, 596 241 144    8bEy9-5nTaBnV19cVX~nT6egT-uk87j7T-M
Diecézní charita ostravsko - opavská

Mgr. Miroslav Hodeček, ml.

Koordinátor rozvojových projektů
Tel: 599 525 946, 734 792 048    8bEy9-5nTaBnV19cTfyjGK893hBhT65j4mnhTj
Diecézní charita ostravsko - opavská

Mgr. Lenka Hodková

sociální pracovnice
Tel: 495 530 033, 774 591 382    7.AuRW.gZdBFRYUSYanBZd5%65pJ
Oblastní charita Hradec Králové