Adresář Charity ČR

Jana Řehulková

vedoucí střediska
Tel: 553 710 915, 553 821 578    WgrJ1Z4WH-uk87j7-inFRW7r
Charita Opava

Petra Reichertová

pracovník sociálních služeb - RPJ
Farní Charita Litomyšl

Ivana Rejkubová

dispečerka
Tel: 775 296 843, 466 335 026    4gsyQOQ938Es-Zf7~_HlZ194Ys
Oblastní charita Pardubice

Mgr. Lucie Reková

sociální pracovník
Tel: 734 435 299    7npsVWh_6hIkQOQ%~8AsT32938Es-Z29g
Charita Hranice

Mgr. Lada Rektoříková

vedoucí, soc.pracovnice
Tel: 576 771 537, 737 331 954    alEjGKel~hxy.77_T-uk87j7T-M
Charita sv. Anežky Otrokovice

Chudíková Renata, Bc.

vedoucí zařízení, sociální pracovník
Tel: 572 552 835, 602 155 402    ZiFjGKk%~8qs9d94YanBZd54Ys
Oblastní charita Uherské Hradiště

Marcela Renzová

vrchní sestra Charitní ošetřovatelská služba
Tel: 603 938 994    YaBCQOQd4mkmb
Farní Charita Litomyšl

Helga Repková

sociální pracovník SAS FCHL
Tel: 732 345 215    3.yqRWh__dBFRYUS1-uv5fek4-rhTj
Farní Charita Lovosice

Nora Repková

pracovník sociálních služeb NZDM
Tel: 605 220 801    9hEkOb9h6hIkQOQ.Yayy.~iaY.kmb
Farní Charita Lovosice

Bc. Magda Rešlová

vedoucí centra pro rodinu Klíč
Tel: 725 136 782, 565 555 321    6evmQOQh0euBZ_29g
Oblastní charita Pelhřimov

Bc. Vladimíra Revajová

sociální pracovník - Pečovatelská služba
Farní Charita Litoměřice

Dagmar Řezáčová, DiS.

vedoucí zařízení
Tel: 379 776 388, 731 433 006    Z8twRb2j0snm5f56LTqmY%2938Es-Z29g
Diecézní charita Plzeň

PhDr. Jana Režnarová

vedoucí zařízení
Tel: 737 831 370, 737 558 112    YaBh-3h_g8ky9dh7c8m%C1.7~bGkO1p
Charita Ostrava