Adresář Charity ČR

Eva Papežová

pracovník sociálních služeb
Tel: 777 566 973   
Oblastní charita Třeboň

Michaela Papežová

pracovnice v sociálních službách, koordinátor Železná Ruda
Tel: 731 669 952    6hBBU7d7ahE9tYUSYanBZd5kblvmVW7r
Oblastní charita Sušice

Mgr. Radka Pařízková

klíčová pracovnice, Služby pro pěstouny
Tel: 733 161 620, 461 100 445    ~inBZjagc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r
Oblastní charita Pardubice

Petra Pašková, DiS.

sociální pracovník
Tel: 475 225 185, 731 402 492    _8Fu5f56LTprRb~lWnFDZW7r
Oblastní charita Ústí nad Labem

Mgr.Bc. Pavlína Pašová

vedoucí DPS Bohuslavice
Tel: 739 524 365    _8IvZ.54_8Fy.Z4WHdBxZ194YanBZd54Ys
Charita Konice

Tomáš Paštika

pracovník sociálních služeb
Diecézní charita Plzeň

Bc. Alena Patejdlová, DiS.

vedoucí služby a sociální pracovník
Tel: 737 237 344, 773 697 010, 354 528 808    WerxRWf7a.wn2~l7VX~k9W7%WkvDRW7r
Farní charita Aš

Soňa Paterová

aktivizační pracovník - CHD Zdislava
Tel: 733 628 731    %hAkO%5l0kBFRYUS1-uv-_2938Es-Z29g
Farní Charita Litoměřice

Bc. Zuzana Paterová

Sociální pracovník - Poradna sv. Alexandra
Tel: 731 625 840    gnMk4Z2hWmrB5f56LTnvVh5fZkkmYZhaa8kmb
Charita sv. Alexandra

Lenka Pátková

pečovatelka, asistentka
Charita Strážnice

Blažek Patrik, Mgr.

sociální pracovník a pracovník v sociálních službách
Oblastní charita Uherské Hradiště

Bc. Dagmar Pauková

pověřená vedením Charitní pečovatelské služby, sociální pracovník
Tel: 733 741 042, 731 003 394    Z8twRb2hWnxy.Z4WHlIs-ZlqT-uk87j7T-M
Charita Svitavy

Karolína Pauková

pečovatelka
Tel: 731 604 401   
Farní charita Počátky

Alena Pavelková

vedoucí Osobní asistence
Tel: 739 245 989    WerxRWf7c.yu5f56LTuBR.~905prRb~lW5pJ
Charita Hranice

Mgr. Helena Pavelková

sociální pracovnice-koordinátorka
Tel: 776 106 782    3.yo4Z2hWorv1~l7VX~D836aY5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Třebíč

Bc. Ilona Pavková

vedoucí zařízení - Charitní ošetřovatelská služba Břeclav
Tel: 519 322 207, 737 230 769    4eBxRWf7cdBFRYUSXkrm2Zl4YanBZd54Ys
Oblastní charita Břeclav

Petrášová Pavla

pracovnice v sociálních službách
Oblastní charita Uherské Hradiště