Adresář Charity ČR

Kateřina Göttlicherová, DiS.

vedoucí oddělení 2 Domu pokojného stáří, sociální pracovnice
Tel: 739 002 791    68Go87d7T%BD--~93.Ey.Z4WH-uk87j71fkmb
Charita Frýdek-Místek

Mgr. Jiří Gottlieber

mediální koordinátor Farní charity Česká Lípa
Tel: 487 829 871, 774 116 412    2hGD27980km%C47%Yekmb
Farní charita Česká Lípa

Vojtěch Gottwald

Vedoucí Dobrovolnického centra, fundraiser
Tel: 733 161 618    2hGD~Zb-VX~mYZhaa8Ck82k84-rhTj
Oblastní charita Pardubice

Helena Grabovská

pracovnice v sociálních službách
Tel: 703 176 288   
Charita Šumperk

Helena Gračková

ředitelka organizace
Tel: 581 761 828    ~.qs-3b6LTxy03ja95prRb~lW5pJ
Charita Kojetín

Ivan Gramblička

technický pracovník
Tel: 581 204 717, 776 396 974   
Oblastní charita Přerov

BC. Martina Grausgruberová

asistentka Oddělení vzdělávání
Tel: 545 426 637, 731 626 152    88EDZ.542knE95hmX.Ey.Z4WH9Ex5W7%WkvDRW7r
Diecézní charita Brno

Jiřina Grebeňová

pracovník v sociálních službách
Tel: 733 625 952    X8Mk83a6LTpo99ol0lvxO1.7~bGkO1p
Charita Český Těšín

Ľubica Greňová

osobní asistentka
Charita Hranice

Petra Grézlová

Sociální pracovník - metodik
Tel: 581 115 207    _.GBRW_j0syy.Z4WH8pr5W7%WkvDRW7r
Arcidiecézní charita Olomouc

Bc. Lada Grmelová

vedoucí odlehčovací služby
Tel: 774 874 819    78qkO5he0eBFRYUScrFu5f2938Es-Z29g
Charita Vyškov

Anna Gronychová

pečovatelka
Tel: 571 112 202   
Charita Slavičín

Kateřina Gronychová

zdravotnický pracovník
Tel: 703 176 295   
Charita Šumperk