Adresář Charity ČR

Věra Vorlíčková

pracovnice Stacionáře Úsměv
Tel: 568 851 088    blzo.YUSakrlZ12938Es-Z29g
Oblastní charita Třebíč

Petra Vostřáková

pracovník v sociálních službách DPP
Farní charita Milevsko

Bc. Tomáš Votava

Pracovník v sociálních službách
Diecézní charita Plzeň

MgA. Kateřina Votočková

koordinátorka záchranné sítě
Oblastní charita Jihlava

Šárka Votrubová, DiS.

Pracovnice v sociálních službách - nyní na rodičovské dovolené
Tel: 382 589 108   
Farní charita Veselíčko

Roman Votýpka

zástupce vedoucí stravovacího úseku
Tel: 417 770 010, 737 208 848    ~hzk4WlgarCuRYUS1-uv-_2938Es-Z29g
Farní Charita Litoměřice

Anna Vozáková

pracovnice přímé obslužné péče
Charita Nový Hrozenkov

Vendula Vrabcová

sociálně aktivizační služby Startér
Tel: 774 925 884    cknlT~l7VX~pT67dT-M
Farní charita Česká Lípa

Jana Vráblíková

pracovník v sociálních službách
Tel: 585 011 014, 739 500 408    58AkOfh7Xevu5f56LTFDVbd80kxhT65j4mnhTj
Charita Šternberk

Mgr. Eva Vráblová

vedoucí Střediska sv. Zdislavy
Tel: 734 435 207    0onh.b587hIkQOQl~.osTW7%WkvDRW7r
Oblastní charita Třebíč

Petra Vraná

pracovník sociálně terapeutické dílny Maják - pracovník v sociálních službách
Tel: 731 598 872    88wk1W7%WkvDRYUS6akmb
Oblastní charita Kutná Hora

Bc. Hana Vránová

pracovník v soc. službách
Tel: 327 311 847    88wk1W7%WkvDRYUS6akmb
Oblastní charita Kutná Hora

Bc. Františka Vratislavská, DiS.

vrchní sestra, vedoucí pečovatelek
Tel: 577 132 359, 603 764 921    1knx-7icW5IBRd~k78IC1Z4WHeHrR1en4-rhT65j4mnhTj
Charita Luhačovice

Mgr. Lenka Vráželová

zástupkyně ředitelky, metodik sociálních služeb
Charita Nový Hrozenkov

Bc. Iva Vrbová

sociální pracovník
Tel: 731 640 799    4onh.b6gc8m%C9ef4-rhT65j4mnhTj
Charita Konice

Věra Vrbová

personalista, asistent ekonoma
Tel: 571 448 025, 739 934 289    c.EkOfh8-onjGKlk0mvxO1.7~bGkO1p
Charita Vsetín

Zdeňka Vrbová

administrativní pracovnice, Sušice
Tel: 605 200 330    ~8po1YUSYanBZd5kblvmVW7r
Oblastní charita Sušice

Tereza Vrhelová

pracovnice v sociálních službách, Kašperské Hory
Tel: 731 669 951    ZiFuYYUSYanBZd5kblvmVW7r
Oblastní charita Sušice