Adresář Charity ČR

Petr Urban

koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 777 077 768    _.GBOeh8Wgm%C47%7hIy977_T-M
Farní Charita Lovosice

Anna Urbánková

pečovatelka
Tel: 571 112 202   
Charita Slavičín

Gabriela Urbánková

všeobecná sestra
Tel: 585 054 519, 605 928 910   
Charita Šternberk

Eliška Urbanová

pracovník v sociálních službách
Tel: 581 115 290, 734 172 105    0evC1Z2m~9nx5f56LTCB5cj_5hIhT65j4mnhTj
Charita Prostějov

Hana Urbanová

pracovník v sociálních službách
Charita Šternberk

Mgr. Jitka Urbanová

Vedoucí Domu pokojného stáří svaté Ludmily
Tel: 731 402 490    bkok4~l7VX~mYZhaa8HC-729g
Oblastní charita Ústí nad Labem

Lenka Urbanová

pracovnice v sociálníchc službách, Sušice
Tel: 731 402 918    _knm5fdaYbm%C1.7~bGk9eiaY.kmb
Oblastní charita Sušice

Petra Urbanová

vedoucí AD, hospodářka
Tel: 416 838 313    3hFz525j68m%C1.7~bGk8~k-9bpoO1p
Farní charita Roudnice nad Labem

Bc. Daniela Urbášková

sociální pracovník - Podpora pěstounské rodiny
Tel: 739 344 699    _iEjGKbaa5pJ
Farní Charita Litomyšl

Jiřina Urubková

personální a mzdová účetní
Charita Prostějov

Mgr. Dagmar Ušiaková

sociální pracovnice
Tel: 376 511 867, 721 285 938    YanBZd543hEkb2en4-rjGKja%-nvZW7r
Oblastní charita Horažďovice

Tereza Ustohalová

Barokní areál Žireč - asistentka marketingu a P.R.
Tel: 491 610 549    blGyYZbgc8m%C2ibRsvBV129g
Oblastní charita Červený Kostelec

terénní pracovník v sociálních službách

pracovník sociálních služeb
Tel: 731 598 765, 388 328 226    8hFDO.5-0crjGK7%WkvDR%h7YanDZ194Ys
Farní charita Prachatice

Martina Vachoušková

pracovnice v sociálníchc službách, Sušice
Oblastní charita Sušice

Bc. Klára Vachová

sociální pracovnice
Tel: 381 276 733, 731 441 761    %hpsR-daTorCV-~6LTqmY164YanBZd54Ys
Diecézní charita České Budějovice

Bc. Lucie Vachová, DiS.

sociální pracovnice a vedoucí PS
Tel: 737 250 146    1-uwO%99-onDV-icW7c-93pfWfkmb
Farní charita Milevsko