Adresář Charity ČR

Jiří Tillner, MBA

programový manažer globálního rozvojového vzdělávání
Tel: 296 243 330, 734 768 576    5bEsOd~d7grBQOQ938Es-Z29g
Charita Česká republika

Mgr. Romana Titová

sociální pracovnice - Služba Sanace rodiny (toho času na mateřské dovolené)
Tel: 734 642 313    %8EjGKbaa5pJ
Farní charita Litomyšl

Mgr. Eva Tkadlecová

sociální pracovnice
Tel: 581 209 298, 777 729 522    0onh-95-7.py.Z4WHiEo8~l4YanBZd54Ys
Oblastní charita Přerov

Roman Tlapák

ředitel
Tel: 386 350 648, 732 474 234    aenzR94WH-uk87j7Y9kmb
Farní charita Protivín

Radek Tobiška

ekonom Služeb Brno
Tel: 739 380 561, 545 426 614    ~8qo1WjgXbFuRYUSXkAyO1.7~bGkO1p
Diecézní charita Brno - Služby Brno

Jaromír Tobola

pracovník v sociálních službách
Tel: 581 115 290, 734 172 105    58Ey37h4ahoy2Z4WHiEy9d9b-okmYZhaa8kmb
Charita Prostějov

Miloslava Tobrmanová

pracovník sociálních služeb
Tel: 731 591 854   
Diecézní charita Plzeň

Daniela Tomanová

zdravotní sestra
Tel: 774 874 822   
Charita Vyškov

Martina Tomanová

migrační koordinátorka
Tel: 296 243 352, 731 646 938    88EDZ.54ahzk4~l7VX~mYZhaa8kmb
Charita Česká republika

Věra Tomanová

zdravotní sestra
Tel: 774 874 814   
Charita Vyškov

Bc. Lucie Tomášková

vedoucí Tereza - krizová pomoc Znojmo
Tel: 736 529 292, 515 223 088    a.EobZ4WHsAy0_e4YanBZd54Ys
Oblastní charita Znojmo