Adresář Charity ČR

Bc. Petra Vališková

Vedoucí OP, vedoucí sociálních pracovníků v FCHDK
Tel: 499 620 431, 731 598 850, 493 592 026    8.GyU7a6LTprRb~lW_xhTj
Farní Charita Dvůr Králové nad Labem

Bc. Jaroslava Valová, DiS.

vedoucí Charitní pečovatelské služby a Centra služeb I.
Tel: 731 402 781    YaCCQOQr9hww5W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Znojmo

Bc. Monika Valuchová

sociální pracovník, pečovatelka, řidička
Tel: 327 524 028, 731 598 879    _.py.Zj_7dLhT65j4mnjGKa%T-M
Oblastní charita Kutná Hora

Ing. Radek Vaníček, DiS.

personalista, interní konzultant
Tel: 733 742 021    ~8qo1Wl79bpo1YUScrFu5f2938Es-Z29g
Charita Vyškov

Jitka Vaňková

staniční sestra pro Holicko
Tel: 777 296 822    5onx1~l7VX~mYZhaa8Ck82k84-rhTj
Oblastní charita Pardubice

Mgr. Lenka Vaňková, DiS.

sociální pracovnice Centra Pramínek
Tel: 737 627 859    7.AuRWl79dBFRYUSYanBZd5.85pJ
Charita Frýdek-Místek

Marie Váňová

administrativní pracovnice CHOS
Tel: 377 459 159    88EsVWl79hIkQOQeYaChT65j4mnhTj
Městská charita Plzeň

Mgr. Eva Vařeková

lektorka primární prevence, zástupkyně vedoucího
Tel: 731 405 530    0onh.Zh_6hIkQOQrZ8EhT65j4mnhTj
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Eva Vařeková

vedoucí chráněné dílny Palonín
Tel: 588 881 960, 736 509 479    Yaqh6Zbg9bAjGKh__8ED5W7r
Charita Zábřeh

Zuzana Varvažovská

mistrová keramické dílny
Charita Strážnice

MUDr. Milan Vašek

projektový manažer
Tel: 296 243 330, 603 595 484    8byk4Wl7%.xjGK7%WkvDRW7r
Charita Česká republika

Marie Vašíčková

pracovník Domova pro matky
Tel: 568 828 766   
Oblastní charita Třebíč

Mgr. Nikola Vasilevská

vedoucí Nízkoprahového centra Vata
Oblastní charita Rajhrad

Markéta Vašková

vrchní sestra pro Holicko
Tel: 775 296 830    c8Fu5f56LTprRb~lWinBUe6aY.kmb
Oblastní charita Pardubice

Mgr. Ivana Vašků

vedoucí úseku veřejně prospěšných projektů
Tel: 602 945 017    4onxRf4WH-uk87j7R9rB5ed4Ys
Farní charita Beroun