Adresář Charity ČR

Bc. Lucie Tomášková

vedoucí Charitní poradna Znojmo
Tel: 731 402 782    _hEkU.56LTMx58cgT-uk87j7T-M
Oblastní charita Znojmo

PhDr. Petra Tomášková

vedoucí DPS sv. Františka
Tel: 584 440 355, 731 140 096    _.GBRWjg88Fu5f56LTwo93da65prRb~lW5pJ
Charita Jeseník

Jana Tomčalová

pracovník sociálních služeb
Tel: 731 402 784   
Oblastní charita Hodonín

Zdeňka Tomčalová

zástupkyně vedoucí pečovatelské služby Pardubice a osobní asistence
Tel: 775 296 835    gmBwTZbgc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r
Oblastní charita Pardubice

Zdeňka Tomcová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 723 187 302   
Farní charita Kamenice nad Lipou

Dagmar Tomečková

pečovatelka, asistentka
Charita Strážnice

Marcela Tomečková

Vedoucí Stacionáře Toník
Tel: 518 322 390   
Charita Veselí nad Moravou

Miroslava Tomíšková

pracovník v soc. službách, pečovatelka, řidička
Tel: 327 524 028, 731 598 879    _.py.Zj_7dLhT65j4mnjGKa%T-M
Oblastní charita Kutná Hora

Milan Tomkovič

pracovník v sociálních službách KC Světluška
Tel: 475 221 211    ahzu5f~9VX~mYZhaa8HC-729g
Oblastní charita Ústí nad Labem

Jana Tomšíčková

všeobecná sestra, pečovatelka
Tel: 461 631 672    YanBU~bm5.MnQOQl4lpk2729g
Farní Charita Dolní Újezd

Božena Tomšovská

pracovnice v sociálních službách - pečovatelka
Tel: 737 542 131    YaCCQOQrZ8EhT65j4mnhTj
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Zdeňka Tóthová

vedoucí stravovacího úseku
Tel: 417 770 010, 731 557 603    g_rx1Z2l-muy.Z4WH~pr2dc4YanBZd54Ys
Farní Charita Litoměřice

Dagmar Toušová

pracovník v sociálních službách
Oblastní charita Česká Kamenice

Irena Třebínová

vedoucí pracovnic v sociálních službách
Tel: 731 631 953, 381 276 733    4krxRWjj09vx5f56LTqmY164YanBZd54Ys
Diecézní charita České Budějovice