Adresář Charity ČR

Bc. Veronika Čechová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 736 511 556   
Oblastní charita Jičín

Linda Čechurová, DiS.

Sociální pracovnice Domova sv. Aloise, kontaktní pracovnice pobočky ČALS
Tel: 377 310 410, 731 619 754    7bAnRW7_YaHB5f56LTzmY%2938Es-Z29g
Městská charita Plzeň

Mgr. Jana Čejková

vedoucí Nízkoprahového centra eNCéčko Světlá nad Sázavou
Tel: 777 736 040    0gpoT9e6LTprRb~lWaohTj
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Klára Čejková

pracovník sociálních služeb
Farní charita Pacov

Klára Čejková

pracovník v sociálních službách
Tel: 608 477 286   
Farní charita Roudnice nad Labem

Eva Celbová

administrativní pracovník, koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 491 433 499, 777 699 399    YanBZd5498m%C%eka5pJ
Farní charita Náchod

Mgr. Zdislava Čepelková

vedoucí střediska Poradna pro lidi v tísni
Tel: 495 591 382, 777 737 612    g_vC2Zl7T-rzV-agc8m%C1.7~bGkY929g
Oblastní charita Hradec Králové

Zuzana Cepková

vrchní sestra pro Pardubicko
Tel: 731 646 803    g-rz1~l7VX~mYZhaa8Ck82k84-rhTj
Oblastní charita Pardubice

Vladimír Čermák

pracovník sociálních služeb
Diecézní charita Plzeň

Klára Čermáková

terénní pracovnice v sociálních službách
Tel: 734 789 319   
Farní Charita Praha 1 - Nové Město

Lenka Čermáková

účetní / personalistka
Tel: 731 130 452    Y.EwR9enW7c-T65j4mntZ1~fT-M
Oblastní charita Jičín

Marie Čermáková

ekonomka, zástupce ředitele
Tel: 554 611 366, 725 104 443    88EsVW7_~fnu5f56LTxB4~l4YanBZd54Ys
Charita Krnov

Marie Čermáková

provozovatel prodejny Charis (dříve pod správou Charity)
Tel: 732 716 675    85yhT3heWdBFRYUS%.MxR_29g
Oblastní charita Jihlava

Zdeňka Čermáková

asistent ředitele
Tel: 487 829 871    Y.EwR9enW7c-W1.975pJ
Farní charita Česká Lípa

Barbora Černá, Dis.

pracovnice v sociálních službách
Tel: 730 806 186    %8Fk4956LTprRb~lWcvmZ.29g
Oblastní charita Jičín

Mgr. Eva Černá

ředitelka
Tel: 242 485 823, 737 322 569    68AmV-5jVX~mYZhaa8CBR65WT-M
Farní charita Praha 4 - Chodov