Adresář Charity ČR

Renata Spurná

pracovník v sociálních službách
Tel: 581 115 290, 734 172 105    ~.Ak-Z2k_nExRYUS_kBC-3%gc5prRb~lW5pJ
Charita Prostějov

Bc. Hana Šrámková, DiS.

sociální pracovník
Tel: 737 234 092   
Oblastní charita Hodonín

Mgr. Zdenka Šrámková

koordinátorka - realizátorka prorodinného projektu, vedoucí úseku prorodinných služeb
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Anna Srbová

sociální pomoc lidem ve výkonu trestu
Tel: 377 220 470, 731 433 101    WgAkOch8-onjGKc93ikmYZhaa8kmb
Městská charita Plzeň

Bc. Jana Srbová

Koordinátor Tříkrálové sbírky ve Vlašimi a okolí
Tel: 732 277 256    akvu8Zbgc8kCS7hcW7c-T65j4mnF2Zia85pJ
Farní charita Vlašim

Jitka Srovnalová

pracovník v sociálních službách
Tel: 734 644 995   
Charita Šternberk

Bc. Daniela Sršňová

sociální pracovník - Středisko Na Sioně
Tel: 327 311 493, 731 604 718    ~8Ak637_T-uk87j7VX~uYW7r
Oblastní charita Kutná Hora

Ing. Michaela Šrůtková

projektový manažer
Tel: 538 700 962, 734 691 643    8bprR3b7TlEE-9enW7c-SbdgT-uk87j7T-M
Diecézní charita Brno

Marie Šťáhlavská

účetní, zdravotní sestra
Tel: 603 567 097    %mnr2Zlk68kmYZhaa8CsQOQk0sAk3W7r
Oblastní charita Písek

Bc. Eliška Štanclová, DiS.

sociální pracovnice - Služba Sanace rodiny
Tel: 730 590 226    0evC1Z2ka8Am2~l7VX~vZd2%65pk87jkT-M
Farní charita Litomyšl

Bc. Zdeněk Staněk, DiS.

Vedoucí socialní pracovník - Chráněné bydlení
Tel: 596 237 831, 731 625 839    g_rxV92ka8Ao1YUSWerHR.8jT-uk87j7T-M
Charita sv. Alexandra

Simona Staníková

zdravotní sestra a pečovatelka
Charita Slavičín

Pančíková Stanislava

aktivizační pracovnice
Tel: 572 508 417, 725 520 982    %.FD8i2%7nxjGKk%~8qs9d94YanBZd54Ys
Oblastní charita Uherské Hradiště

Luďka Stanislavová

pečovatelka, asistentka
Charita Strážnice