Adresář Charity ČR

Bc. Magda Rešlová

vedoucí centra pro rodinu Klíč
Tel: 725 136 782, 565 555 321    6evmQOQh0euBZ_29g
Oblastní charita Pelhřimov

Bc. Vladimíra Revajová

sociální pracovník - Pečovatelská služba
Farní Charita Litoměřice

Dagmar Řezáčová, DiS.

vedoucí zařízení
Tel: 379 776 388, 731 433 006    Z8twRb2j0snm5f56LTqmY%2938Es-Z29g
Diecézní charita Plzeň

PhDr. Jana Režnarová

vedoucí zařízení
Tel: 737 831 370, 737 558 112    YaBh-3h_g8ky9dh7c8m%C1.7~bGkO1p
Charita Ostrava

Tereza Režnarová

asistentka oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
Tel: 296 243 330, 733 149 793    a.EobZ2j0sAk8~l7VX~mYZhaa8kmb
Charita Česká republika

Milan Řezníček

koordinátor programů pro I st.ZŠ Centrum primární prevence Vrakbar
Tel: 567 304 802    cknuSZh45buvRf56LTwsY-5nW5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Jihlava

Bc. Irena Řezníčková Šenkapounová

sociální pracovník - Středisko Na Sioně
Tel: 731 604 719    ~8Ak637_T-uk87j7VX~uYW7r
Oblastní charita Kutná Hora

Jitka Richterová

koordinátor zdravotnických projektů
Tel: 581 115 214    5bGuRWhaYaGo8~l7VX~kT6e4YanBZd54Ys
Arcidiecézní charita Olomouc

Soňa Richterová

zdravotní sestra DZP
Tel: 736 217 811    %hAkOb~93mrB5f56LTwo93da65prRb~lW5pJ
Charita Jeseník

Petra Rickardtová

pracovník v sociálních službách CSPR Světluška
Tel: 739 507 615    ~bpuRb8l-onjGK7%WkvDReil45pJ
Oblastní charita Ústí nad Labem

Gejza Ridaj

pracovník v sociálních službách
Oblastní charita Most

Bc. Nicol Riegerová, DiS.

sociální pracovnice - Třebosice
Tel: 733 161 622    9kvoX3hgc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r
Oblastní charita Pardubice

Jana Řiháková, DiS.

vedoucí Charitního domova pokojného stáří Valašská Bystřice
Tel: 603 549 618, 571 646 501    58AkOb~%WdBFRYUSc8ywVj2938Es-Z29g
Charita Valašské Meziříčí

Jaroslava Řiháková

pracovník sociálních služeb - RPJ
Farní Charita Litomyšl

Ilona Ročková

koordinátorka dobrovolníků
Tel: 730 572 959    4kBm1~l7VX~mYZhaa8Ck82k84-rhTj
Oblastní charita Pardubice

Bc. Vendula Roháčová

vrchní sestra střediska CHOS Šternberk
Tel: 585 011 014, 608 719 434    c.An_-54~hukT~l7VX~C-3hfX.EuO1.7~bGkO1p
Charita Šternberk

Jana Rohanová, DiS.

vedoucí Charitní pečovatelské služby
Tel: 573 333 405, 731 462 662    58AkObe%WgBFRYUS6kBwVb~rT-uk87j7T-M
Charita Kroměříž