Adresář Charity ČR

Markéta Petruchová

vedoucí prodejny Strážnice
Charita Strážnice

Bc. Hana Petrusová

ředitelka charity, sociální pracovník a vedoucí v občanské poradně
Tel: 469 319 700, 731 619 782    18ExZW7%WkvDR1h6LTGs915d45pJ
Farní Charita Chrudim

Milena Petružálková

pracovnice v sociálníchc službách, Sušice
Oblastní charita Sušice

Bc. Karolína Píchová, DiS.

ředitelka Farní charity Jindřichův Hradec
Tel: 731 604 554    68Ey27d7TivmY~l7VX~nT678T-uk87j7T-M
Jindřichův Hradec

Ing. Ireneusz Pieniążek

pracovník v sociálních službách, IT pracovník
Tel: 605 912 918    4kruQOQ90lxI-3ia95prRb~lW5pJ
Charita Český Těšín

Pavla Piklová

Vedoucí pracovníků přímé péče Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice
Tel: 777 758 810    _bxv5f56LTprRb~lW3FD8Zag9bpoO1p
Oblastní charita Strakonice

ing. Eliška Pilátová

ekonomka
Tel: 605 530 173, 517 440 387    0evC1Z2h4enD5f56LTII99enT-uk87j7T-M
Charita Vyškov

Ing. Pavel Pilmajer

ředitel,statutární zástupce
Tel: 573 381 437, 731 646 911    ~.qs-3b6LToI9dhaY.CrO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem

Simona Pincová

Pracovnice v sociálních službách
Tel: 382 589 108   
Farní charita Veselíčko

Mgr. Jana Pinkavová

vedoucí střediska SAS Anička
Tel: 518 323 199, 739 389 219    %8FjGKl_%.ys4_2938Es-Z29g
Charita Veselí nad Moravou

Bc. Michaela Pirasová

vedoucí a sociální pracovník
Tel: 353 434 222    8bprR3b7TivBRcenW7c-1f2938Es-Z29g
Farní charita Karlovy Vary

Jana Pirochtová

ekonomický pracovník
Tel: 545 426 614    58AkO%~j--uD5f56LToB4~2938Es-Z29g
Diecézní charita Brno

Ollari Piroska, Bc.

sociální pracovník
Tel: 572 508 417, 725 520 982   
Oblastní charita Uherské Hradiště

Mgr. Marcela Piskořová

vedoucí Charitní pečovatelské služby, sociální pracovník
Tel: 733 676 613    88EmV-54_bFu5benW7c-T65j4mnp3W7r
Charita Frýdek-Místek

Pavel Pišoja

technický/provozní pracovník
Diecézní charita Plzeň

Zuzana Pistovčáková

zástupce vedoucí a ergoterapeutka
Charita Hlučín