Adresář Charity ČR

Soňa Paterová

aktivizační pracovník - CHD Zdislava
Tel: 733 628 731    %hAkO%5l0kBFRYUS1-uv-_2938Es-Z29g
Farní Charita Litoměřice

Bc. Zuzana Paterová

Sociální pracovník - Poradna sv. Alexandra
Tel: 596 611 207, 731 625 840    gnMk4Z2hWmrB5f56LTnvVh5fZkkmYZhaa8kmb
Charita sv. Alexandra

Lenka Pátková

pečovatelka, asistentka
Charita Strážnice

Blažek Patrik, Mgr.

sociální pracovník a pracovník v sociálních službách
Oblastní charita Uherské Hradiště

Bc. Dagmar Pauková

sociální pracovník
Tel: 733 741 042    Z8twRb2hWnxy.Z4WHlIs-ZlqT-uk87j7T-M
Charita Svitavy

Karolína Pauková

pečovatelka
Tel: 731 604 401   
Farní charita Počátky

Alena Pavelková

vedoucí Osobní asistence
Tel: 739 245 989    WerxRWf7c.yu5f56LTuBR.~905prRb~lW5pJ
Charita Hranice

Mgr. Helena Pavelková

sociální pracovnice-koordinátorka
Tel: 776 106 782    3.yo4Z2hWorv1~l7VX~D836aY5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Třebíč

Bc. Ilona Pavková

vedoucí zařízení - Charitní ošetřovatelská služba Břeclav
Tel: 519 322 207, 737 230 769    4eBxRWf7cdBFRYUSXkrm2Zl4YanBZd54Ys
Oblastní charita Břeclav

Petrášová Pavla

pracovnice v sociálních službách
Oblastní charita Uherské Hradiště

Bc. Alena Pavlasová, DiS.

Sociální pracovník projektu Podpora pečujících
Charita Zábřeh

Lenka Pavlátová

všeobecná sestra - DPP
Charita Šternberk

Ludmila Pavlatová

vrchní sestra Domácí hospicové péče Hradec Králové
Tel: 495 530 188, 775 442 405    ZhzkT7.g%ivmQOQ938Es-Z.cT-M
Oblastní charita Hradec Králové

Mgr. Jaroslava Pavlíčková

vedoucí - sociální pracovnice
Tel: 566 531 158, 733 755 870    58Ey9-5nW5Ck.-~96hIkQOQrZ8EhT65j4mnhTj
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Petra Pavlíčková, DiS.

vedoucí střediska Khamoro
Tel: 731 626 178    _.GBRWf7cevm1~l7VX~y2~cgb-kmYZhaa8kmb
Charita Olomouc

Bučková Pavlína

pracovník v sociálních službách
Oblastní charita Uherské Hradiště

Šmerdová Pavlína, DiS

zástupce vedoucí zařízení po dobu RD
Tel: 572 151 454, 725 520 983   
Oblastní charita Uherské Hradiště