Adresář Charity ČR

Gabriela Pakostová

pracovnice pro Sociální šatník
Tel: 774 728 645    %8GxZ94WH-uk87j73dkmb
Oblastní charita Hradec Králové

Alena Paldusová

vedoucí osobní asistence, kontaktní osoba terénního týmu pro dlouhodobě a nevyléčitelně nemocné
Tel: 776 200 200    WerxRWf77_HC5f56LTII99enT-uk87j7T-M
Charita Vyškov

Anna Páleníková, Dis.

Sociální pracovnice, Sušice
Tel: 731 402 913    %eHJSiT6LTprRb~lWlHCZ194Ys
Oblastní charita Sušice

Eva Páleníková

pracovník sociálních služeb
Tel: 582 396 217    0onh6Zb_9bxy.Z4WHdBxZ194YanBZd54Ys
Charita Konice

Naděžda Páleníková, DiS.

vedoucí pečovatelské služby. soc. pracovnice, koordinátorka Tříkrálové sbírky
Charita Konice

Bc. Pavla Paličková

vrchní sestra Domácí péče (HOME CARE)
Tel: 376 511 869, 731 604 513    YanBZd543hEkb2en4-rjGKja%-nvZW7r
Oblastní charita Horažďovice

Ing. Marie Paločková

asistentka propagace
Tel: 568 408 470, 736 529 300    88EsVWf77hpu5f56LTGBV0~9T-uk87j7T-M
Oblastní charita Třebíč

Martin Paľov

pracovník v sociálních službách
Tel: 605 121 471    88EDZ.2hWeBFQOQ938Es-Z-eT-M
Charita Frýdek-Místek

Petr Palovčík

organizační pracovník pro PR
Tel: 739 246 678    _.GBO%5d-ops1YUSakrlZ12938Es-Z29g
Oblastní charita Třebíč

Světlana Panenková

pečovatelka
Tel: 485 143 354   
Oblastní charita Liberec

Michaela Papežová

pracovnice v sociálních službách, koordinátor Železná Ruda
Tel: 731 669 952    6hBBU7d7ahE9tYUSYanBZd5kblvmVW7r
Oblastní charita Sušice

Mgr. Radka Pařízková

klíčová pracovnice, Služby pro pěstouny
Tel: 733 161 620, 461 100 445    ~inBZjagc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r
Oblastní charita Pardubice

Renata Parkánová

pracovník v sociálních službách
Tel: 327 311 847    88wk1W7%WkvDRYUS6akmb
Oblastní charita Kutná Hora