Adresář Charity ČR

Bc. Eliška Nislerová

sociální pracovník CPP a CHPS
Charita Moravská Třebová

Daniela Nistor

všeobecná sestra
Tel: 731 691 621, 582 330 633    Z8AsV-549bFD5b4WHiEy9d9b-okmYZhaa8kmb
Charita Prostějov

Radek Nogol

Pracovník v sociálních službách NZDM
Tel: 734 261 696    ~8qo1Wdg2hyjGK893hBhT65j4mnhTj
Diecézní charita ostravsko-opavská

Petr Nohel

správce sítě (ICT)
Tel: 605 120 711, 538 700 942    _.GBO.e%0em%C0hf-5prRb~lW5pJ
Diecézní charita Brno

Marta Nosková

vedoucí Denního stacionáře Šimon
Tel: 584 401 270, 604 350 906    88EDRWdg%dBFRYUS5.Fo47a4YanBZd54Ys
Charita Jeseník

Jana Nová

pracovník sociálních služeb - zástupce vedoucí
Tel: 737 234 083   
Oblastní charita Hodonín

Bc. Lucie Nová

projektová manažerka
Tel: 731 604 456    7npsVWdgc8m%C_7%Y9kmb
Městská charita České Budějovice

Lucie Nováčková

zástupce vedoucí pečovatelské služby Kamenice
Tel: 730 571 164    YaCCO95e0gvmVYUS5buvRf54YanBZd54Ys
Oblastní charita Jihlava

Bc. Alena Nováková, Dis.

vedoucí azylového domu pro ženy
Tel: 733 741 965    W_FF0~i_18iJV.o6LTprRb~lW3oo8~kfT-M
Farní charita Beroun

Darina Nováková

pracovník v sociálních službách
Tel: 778 470 525    9hIk1~l7VX~mYZhaa8zy9d29g
Oblastní charita Most

Eva Nováková

osobní asistentka-MD
Charita Hranice

Bc. Eva Nováková

vedoucí TP SOVY – Terénní programy v sociálně vyloučených lokalitách
Tel: 736 238 095    0onh4~l76hIkQOQb4ayk.Z2938Es-Z29g
Oblastní charita Jihlava

Jaroslava Nováková

vrchní sestra, Dům dobré vůle Žáry
Tel: 595 170 379, 773 566 705    58Ey9-5nW5Ay.Zagc8m%C9hf-okmYZhaa8kmb
Charita Krnov

Lenka Nováková

zdravotní sestra DPČ
Charita Hranice

Bc. Ludmila Nováková

vrchní sestra
Tel: 583 412 587, 736 509 441    g_Ek.~jf45CoT34WH-uk87j7g8oBV629g
Charita Zábřeh