Adresář Charity ČR

Mgr. Adéla Štupáková

vedoucí oddělení 1 Domu pokojného stáří, sociální pracovnice
Tel: 733 676 607    W_rvRWilbinu5f56LTprRb~lW~zhTj
Charita Frýdek-Místek

Mgr. Hana Baránková

vedoucí Poradenského centra
Tel: 603 356 766, 595 171 681    38AkO05jWgxy.Z4WH-uk87j71fkmb
Charita Frýdek-Místek

Jana Boščíková

pracovník v sociálních službách, zástupce vedoucí
Tel: 733 433 177    6eHl43p80_njGK7%WkvDR4c4Ys
Charita Frýdek-Místek

Milada Bujnošková

pečovatelka
Tel: 731 140 078   
Charita Frýdek-Místek

Bc. Gabriela Cvejnová, DiS.

sociální pracovnice Poradenského centra
Tel: 737 627 872, 595 171 681    _hEkU.541kLn2ZdlVX~mYZhaa8swO1p
Charita Frýdek-Místek

Bc. Lucie Dodová

sociální pracovnice služby ZOOM
Tel: 731 759 039    ghBwQOQ938Es-Z-eT-M
Charita Frýdek-Místek

Mgr. Pavlína Dvořáková

manažerka kvality/zástupce ředitele
Tel: 737 627 906    _8IvZ.54ZoBBR9enW7c-T65j4mnp3W7r
Charita Frýdek-Místek

Ing. Hana Dvorská

pečovatelka
Tel: 731 140 079   
Charita Frýdek-Místek

Kateřina Göttlicherová, DiS.

vedoucí oddělení 2 Domu pokojného stáří, sociální pracovnice
Tel: 739 002 791    68Go87d7T%BD--~93.Ey.Z4WH-uk87j71fkmb
Charita Frýdek-Místek

Sonja Hajdušková

pečovatelka
Tel: 731 140 072   
Charita Frýdek-Místek

Mgr. Darja Hamalová

sociální pracovnice Charitní odlehčovací služby a charitního týdenního stacionáře
Tel: 734 760 838    Z8EtRW.788yy.Z4WH-uk87j71fkmb
Charita Frýdek-Místek

Bc. Ivana Haumerová, DiS.

sociální pracovnice Domu pokojného stáří
Tel: 739 002 794    4onxRW.7bfrB5f56LTprRb~lW~zhTj
Charita Frýdek-Místek

Ing. Pavel Hrtús

vedoucí technického úseku Dům pokojného stáří
Tel: 731 513 941    _8Io2W.janFjGK7%WkvDR4c4Ys
Charita Frýdek-Místek

Bc. Nikola Hrtúsová

vedoucí zdravotního úseku Dům pokojného stáří
Tel: 734 786 299    9bxy2Z2%~mHC5f56LTprRb~lW~zhTj
Charita Frýdek-Místek

Ing. Stanislava Hrůzková

vedoucí ekonomického úseku
Tel: 733 676 609    %mnxZcb7c8kr8epc-onjGK7%WkvDR4c4Ys
Charita Frýdek-Místek

Mgr. Lenka Janečková

sociální pracovnice Poradenského centra
Tel: 737 627 872, 595 171 681    _hEkU.541kLn2ZdlVX~mYZhaa8swO1p
Charita Frýdek-Místek