Adresář Charity ČR

Mgr. Aneta Benčáková

sociální pracovník, koordinátor
Charita Český Těšín

Bc. Andrea Branná

zástupkyně ředitelky, vedoucí pracovnice
Tel: 603 287 959    WgqBVZ28~8AxRYUSY.Fuad9k4gkmYZhaa8kmb
Charita Český Těšín

Bc. Beáta Dulawová

Vedoucí střediska, zdravotní sestra
Charita Český Těšín

Mgr. Anna Fejfarová

metodik, sociální pracovník
Charita Český Těšín

Bc. Hana Fojtová

sociální pracovník
Tel: 732 175 612   
Charita Český Těšín

Jiřina Grebeňová

pracovník v sociálních službách
Tel: 733 625 952    X8Mk83a6LTpo99ol0lvxO1.7~bGkO1p
Charita Český Těšín

Ing. Monika Klimková

ředitelka Charity Český Těšín
Charita Český Těšín

Lenka Kněžíková

pracovník v sociálních službách
Charita Český Těšín

Kamila Malyszová

propagační a administrativní pracovník
Charita Český Těšín

Libuše Ovčaříová

Vedoucí střediska
Tel: 603 287 142, 558 412 510    7boE932gc-nBZ~l7VX~mVcaqa.Fs4W7%WkvDRW7r
Charita Český Těšín