Adresář Charity ČR

Oddělení A - hospic, 1. patro

Tel: 547 232 223, 731 124 473   
Oblastní charita Rajhrad

Oddělení B - hospic, 2. patro

Tel: 547 232 223, 731 124 472   
Oblastní charita Rajhrad

Erika Doležalová

vedoucí fyzioterapie
Tel: 547 232 223, 731 124 471    ~.ukS7baa8poM6ek_bpjGKh75aEkUW7%WkvDRW7r
Oblastní charita Rajhrad

Mária Durkáčová

koordinátorka Dobrovolnického centra, sbírkový koordinátor
Tel: 736 529 319, 547 232 223    88EsRW8m~dnm5f56LTEk06h7Z5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Rajhrad

Mgr. Petra Fabinová

psycholog hospice sv. Josefa
Tel: 739 389 291    _.GBRW-7XbAy.Z4WHkntYb5-T-uk87j7T-M
Oblastní charita Rajhrad

Mgr. Lukáš Gryc

vedoucí provozně - technického úseku
Tel: 734 435 138    7nxk9W_jf-m%Cb5b3knnO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Rajhrad

JUDr. Iva Horká

vedoucí pro PR, fundraising, projektový management
Tel: 730 599 752, 547 232 223    4onhY~hcW7c-8Z%%~8qhT65j4mnhTj
Oblastní charita Rajhrad

Mgr. Romana Kestlerová

asistentka Edukačního centra
Oblastní charita Rajhrad

Bc. Marie Konzalová

vedoucí sociálních služeb DLBSH sv. Josefa
Tel: 737 230 774, 547 232 223    88EsVWag9snv5f56LTEk06h7Z5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Rajhrad

Bc. Ivona Kuchaříková

vedoucí Mobilního hospice sv. Jana
Oblastní charita Rajhrad

Mgr. Ivana Kudelová

vedoucí Edukačního centra
Tel: 547 232 223, 731 402 671    4onxRWamZ.yy.Z4WHkntYb5-T-uk87j7T-M
Oblastní charita Rajhrad

Eva Lenochová, DiS.

koordinátor Charitní pečovatelské služby
Tel: 731 124 470    0onh23dgYaBFRYUS~8wr8Z84YanBZd54Ys
Oblastní charita Rajhrad

Bc. Lucie Nečasová

vedoucí charitní ošetřovatelské služby
Tel: 737 220 084    7npsVWd_Y8Fy.Z4WHkntYb5-T-uk87j7T-M
Oblastní charita Rajhrad

Kateřina Rozbořilová, DiS.

sociální pracovnice oddělení B, kontakt s žadateli o přijetí do hospice sv. Josefa
Tel: 739 328 573, 547 232 223    68Go87d7TkBJS~ha7hIkQOQjWcuBR22938Es-Z29g
Oblastní charita Rajhrad

Recepce Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

hlavní kontakt do hospice - telefonistka, recepční, přepojování hovorů
Tel: 547 232 223   
Oblastní charita Rajhrad

Bc. Lenka Salajková

vedoucí služby, sociální pracovnice a staniční sestra CHB sv. Luisy
Tel: 731 405 543    7.AuRWi778wu5f56LTEk06h7Z5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Rajhrad