Adresář Charity ČR

Oleg Kapinus

manažer pro PR a fundraising
Tel: 736 525 497    -erqO95h4gHCQOQm39EyUW7%WkvDRW7r
Oblastní charita Uherský Brod

Mgr. Jana Mackovičová

sociální pracovnice
Tel: 736 517 603   
Oblastní charita Uherský Brod

Bc. Martina Marečková

vedoucí zařízení,zdravotnický pracovník
Tel: 572 630 149, 603 158 773    88EDZ.5488EoT9enW7c-_66j-_kmYZhaa8kmb
Oblastní charita Uherský Brod

Ing. Libor Mikel

zástupce ředitele, ekonom
Tel: 724 651 320    7boy8Wca6.yjGKk%XkBnO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Uherský Brod

Olga Slabiňáková

koordinátorka Charitní pečovatelské služby
Tel: 724 651 282    -etkOcb7XbAk1~l7VX~EY0hgZ5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Uherský Brod

Mgr. Vladimíra Suchánková

koordinátorka sociální práce, sociální pracovnice
Oblastní charita Uherský Brod

Monika Zámecová

administrativní pracovnice
Tel: 724 651 291, 572 630 648    8hAs1Z2rWfrm5f56LTHrSbe-T-uk87j7T-M
Oblastní charita Uherský Brod