Adresář Charity ČR

Olga Slabiňáková

koordinátorka Charitní pečovatelské služby
Tel: 724 651 282    -etkOcb7XbAk1~l7VX~EY0hgZ5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Uherský Brod

Mgr. Vladimíra Suchánková

koordinátorka sociální práce, sociální pracovnice
Oblastní charita Uherský Brod