Adresář Charity ČR

Kadlčková Věra

pracovnice v sociálních službách
Tel: 572 508 417, 725 520 982    %.FD8i2%7nxjGKk%~8qs9d94YanBZd54Ys
Oblastní charita Uherské Hradiště

Kapounková Věra

zdravotní sestra
Tel: 602 412 624   
Oblastní charita Uherské Hradiště

Jan Verner

pomocník při sběru a distribuci šatstva
Tel: 723 946 497   
Farní Charita Praha 4 - Modřany

Milada Vernerová

ředitel, organizační práce při sběru a distribuci šatstva
Tel: 604 346 385    YanBZd548hqBR.o6LTFob.5eT-M
Farní Charita Praha 4 - Modřany

Jitka Věrnochová

asistentka ředitelky pověřená vedením Domova na Dómském pahorku
Tel: 417 770 013, 731 402 437    5bGuRWl_~gBmY~l7VX~pT6bl85prRb~lW5pJ
Farní Charita Litoměřice

Strapinová Veronika

pracovnice v sociálních službách, kontaktní pracovnice
Tel: 731 144 384    78oI87dlVX~EYb5-4lGoO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Uherské Hradiště

Eva Veselá

finanční účetní
Tel: 545 426 617    0onh.3i_78m%C0hf-5prRb~lW5pJ
Diecézní charita Brno

Kateřina Veselá

vedoucí kanceláře FCHDK, administrativní pracovnice
Tel: 491 616 381, 734 435 102    %.xBVd5j48GjGK7%WkvDR2a4Ys
Farní Charita Dvůr Králové nad Labem

Marie Veselá

pokladní
Tel: 568 408 470, 568 408 478   
Oblastní charita Třebíč

Martina Veselá

koordinátorka dobrovolníků
Tel: 568 408 482, 775 179 314    ZhoB5fed9bpsQOQl~.osTW7%WkvDRW7r
Oblastní charita Třebíč

Mgr. Tereza Veselá

koordinátorka dobrovolnictví v DCHB, pracovnice vztahů k veřejnosti
Tel: 730 578 754    a.EobZ2n0lrvRYUSXkAyO1.7~bGkO1p
Diecézní charita Brno

Zdeňka Veselá

projektový manažer
Tel: 416 731 452, 603 175 783    g_rx1Z2n0lrvRYUS7mzhT65j4mnhTj
Diecézní charita Litoměřice

Pavel Veselý

pracovník Azylového domu
Tel: 568 843 168    W_m%Cdh_XbphT65j4mnhTj
Oblastní charita Třebíč