Adresář Charity ČR

Mgr. Lenka Vaňková, DiS.

sociální pracovnice Centra Pramínek
Tel: 737 627 859    7.AuRWl79dBFRYUSYanBZd5.85pJ
Charita Frýdek-Místek

Marie Vaňo

diecézní koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 603 281 404    88EsVWl79hm%C27%Y9kmYZhaa8kmb
Diecézní charita České Budějovice

Marie Váňová

administrativní pracovnice CHOS
Tel: 377 459 159    88EsVWl79hIkQOQeYaChT65j4mnhTj
Městská charita Plzeň

Jolana Vardanová

pokladní, mzdová účetní
Tel: 577 112 032    _hxjGKel~hxy.77_T-uk87j7T-M
Charita sv. Anežky Otrokovice

Mgr. Eva Vařeková

lektorka primární prevence, zástupkyně vedoucího
Tel: 731 405 530    0onh.Zh_6hIkQOQrZ8EhT65j4mnhTj
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Eva Vařeková

vedoucí chráněné dílny Palonín REPARTO Zábřeh, s. r. o.
Tel: 588 881 960, 736 509 479    Yaqh6Zbg9bAjGKh__8ED5W7r
Charita Zábřeh

Zuzana Varvažovská

mistrová keramické dílny
Charita Strážnice

MUDr. Milan Vašek

projektový manažer
Tel: 296 243 330, 603 595 484    8byk4Wl7%.xjGK7%WkvDRW7r
Charita Česká republika

Marie Vašíčková

pracovnice v sociálních službách - instruktorka
Tel: 776 048 198   
Oblastní charita Třebíč

Markéta Vašková

vrchní sestra pro Holicko
Tel: 775 296 830    c8Fu5f56LTprRb~lWinBUe6aY.kmb
Oblastní charita Pardubice

Mgr. Ivana Vašků

vedoucí úseku veřejně prospěšných projektů
Tel: 602 945 017    4onxRf4WH-uk87j7R9rB5ed4Ys
Farní charita Beroun

NCDM Vata

kontakt přímo do zařízení
Oblastní charita Rajhrad

Helena Vavrdová

pracovník v sociálních službách
Tel: 585 011 014   
Charita Šternberk

Bc. Eva Vávrová

vedoucí zařízení Centra denních služeb Slavkov u Brna
Tel: 734 435 125    Y_Fh9-5n6hIjGK.gZhAs4W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Hodonín

Mgr. Martin Večeřa

vedoucí střediska
Tel: 495 515 372, 777 736 013    88EDZ.2n0-rBRYUSYanBZd5%65pJ
Oblastní charita Hradec Králové