Adresář Charity ČR

Jana Tomšíčková

všeobecná sestra, pečovatelka
Tel: 461 631 672    YanBU~bm5.MnQOQl4lpk2729g
Farní Charita Dolní Újezd

Božena Tomšovská

pracovnice v sociálních službách - pečovatelka
Tel: 737 542 131    YaCCQOQrZ8EhT65j4mnhTj
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Zdeňka Tóthová

vedoucí stravovacího úseku
Tel: 417 770 010, 731 557 603    g_rx1Z2l-muy.Z4WH~pr2dc4YanBZd54Ys
Farní Charita Litoměřice

Irena Třebínová

vedoucí pečovatelek
Tel: 381 276 733   
Diecézní charita České Budějovice

Mgr. Peter Trepáč

vedoucí DPS sv. Hedviky
Tel: 584 435 136, 731 140 097    _.Go8Wjj0inmQOQb0lrxZ92938Es-Z29g
Charita Jeseník

Bc. Libor Třeška, DiS.

sociální pracovník, koordinátor aktivit pro dlouhodobě nezaměstnané
Tel: 538 700 955, 731 619 692    7boy8Wjj0lxkQOQ8~gBhT65j4mnhTj
Diecézní charita Brno - Služby Brno

Renata Treterová

sestra CHOS
Tel: 608 003 110   
Oblastní charita Třebíč

František Tříska

Technický pracovník ubytovny
Tel: 603 567 451    b9LD5fd7VX~r52ef4gkmYZhaa8kmb
Oblastní charita Hodonín

Mgr. Marta Třísková, DiS.

Koordinátorka pro domácí hospicovou péči
Tel: 736 510 816    ZhzkT72%-lCsTYUSYanBZd5rW9EoYW7r
Charita Zábřeh

Mgr. Jaroslava Trmačová

vedoucí AC dílen a Denního stacionáře
Tel: 461 725 552, 731 598 815    W-qhUc4WHiBvO6a4Y8Es-Zi4Ys
Oblastní charita Polička

Pavlína Trnková

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 604 599, 581 110 091    _8IvZ.54akAu5f56LTCB5cj_5hIhT65j4mnhTj
Charita Prostějov

Věra Trnková

pracovník sociálních služeb
Tel: 544 221 798, 604 291 927    ZiFh9-5n6hIjGK.gZhAs4W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Hodonín

Jana Trojánková

pečovatelka
Tel: 731 603 029   
Oblastní charita Jičín

Denisa Trojanová, DiS.

sociální pracovník
Tel: 775 713 300    %hIsT956LTprRb~lWfBC-W7r
Oblastní charita Most